Корисничке алатке

Алатке сајта


месне_заједнице_србије

Месне заједнице Србије

Месне заједнице (МЗ), облик месне самоуправе у Србији.

Оснивају се у општинама и градовима ради задовољавања потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима.

Организација

Месна заједница се оснива одлуком скупштине општине или скупштине града и то у селима и градским насељима (кварт, четврт, рејон), а може се основати и за два или више села.

Месна заједница има својство правног лица. Орган месне заједнице је савет месне заједнице као основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе. Избори за савете се спроводе по правилима непосредног и тајног гласања. Савет има председника којег бирају чланови натполовичном већином.

Општине или градови пружају помоћ месним заједницама у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова.1)

Сродни чланци

1)
Чланови 72—77. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21)
месне_заједнице_србије.txt · Последњи пут мењано: 2022/10/14 23:34