Корисничке алатке

Алатке сајта


град_ужице

Град Ужице

Град Ужице (раније општина Ужице), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата 2 градске општине: Ужице и Севојно.1)

Град има површину од 667 квадратних километара и 78.040 становника.

Политичко уређење

Статус града Ужица је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и градске управе.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 67 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градске управе за поједине области се образују за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градским управама руководе начелници.

Насељена места

Подручје града Ужица обухвата укупно 40 насељених места:

 1. Биоска
 2. Бјелотићи
 3. Буар
 4. Витаси
 5. Волујац
 6. Врутци
 7. Горјани
 8. Гостиница
 9. Губин До
 10. Добродол
 11. Дрежник
 12. Дријетањ
 13. Дубоко
 14. Збојштица
 15. Злакуса
 16. Каменица
 17. Каран
 18. Качер
 19. Кесеровина
 20. Котроман
 1. Крвавци
 2. Кремна
 3. Кршање
 4. Љубање
 5. Мокра Гора
 6. Никојевићи
 7. Пањак
 8. Пеар
 9. Пониковица
 10. Поточање
 11. Потпеће
 12. Равни
 13. Радуша
 14. Рибашевина
 15. Севојно
 16. Скржути
 17. Стапар
 18. Стрмац
 19. Трнав

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Градска општина Ужице није формирана.
град_ужице.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:53