Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_за_избјеглице_и_расељена_лица_републике_српске

Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске

Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске (МИРЛ РС), некадашње министарство Републике Српске од 1995. до 2018.

Његове послове је преузео Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске.

Дјелокруг

Министарство за избјеглице и расељена лица је обављало управне и друге послове који су се односили на:1)

 • систем заштите расељених лица, избјеглица и повратника;
 • остваривање права избјеглица, расељених лица и повратника у складу са Конвенцијом о статусу избјеглица (1951) и Протоколом о статусу избјеглица (1967);
 • обезбјеђење пуне правне заштите ових лица у складу са Анексом 6. и 7. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;
 • статусна и имовинска права избјеглица, расељених лица и повратника;
 • обезбјеђивање алтернативног смјештаја за избјеглице, расељена лица и повратнике;
 • реконструкцију и изградњу, управљање и одржавање објеката за смјештај расељеног социјално угроженог становништва;
 • учешће у обнови, реконструкцији и изградњи стамбеног простора, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката у сврху повратка и ресоцијализације;
 • пројектовање, надзор у области обнове, реконструкције и изградње;
 • програме ресоцијализације социјално угрожених категорија избјеглица, расељених лица и повратника;
 • координацију рада са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарством за расељена лица и избјеглице Федерације Босне и Херцеговине и међународним организацијама које реализују програме ресоцијализације избјеглог и расељеног становништва;
 • израду законских и подзаконских аката;
 • и друге послове предвиђене законом.

Организација

На челу Министарства се налазио министар за избјеглице и расељена лица који је био члан Владе Републике Српске.

Испод министра су се налазиле сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Јединица за интерну ревизију, Ресор за имовинско-правне послове, Секретаријат, Ресор за другостепени поступак, развој, информисање и аналитику и Ресор за планирање, пројектовање и послове управљања смјештајним капацитетима.2)

Списак министара

 1. Љубиша Владушић (1995—1998)3)
 2. Миладин Драгичевић (1998—2001)
 3. Мићо Мићић (2001—2003)
 4. Јасмин Самарџић (2003—2006)

Сродни чланци

1)
Члан 30. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
3)
Тада под називом Министарство за прогнана и расељена лица
4)
Три мандата — тринаеста, четрнаеста и петнаеста Влада
министарство_за_избјеглице_и_расељена_лица_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/06 00:31