Корисничке алатке

Алатке сајта


републички_секретаријат_за_расељена_лица_и_миграције_републике_српске

Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске

Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске (РСРЛМ), самостална управна организација са својством правног лица у Републици Српској.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Републички секретаријат за расељена лица и миграције обавља управне и друге стручне послове који се односе на:1)

 • систем заштите расељених лица, избјеглица и повратника;
 • остваривање права избјеглица, расељених лица и повратника у складу са Конвенцијом о статусу избјеглица из 1951. године и Протоколом о статусу избјеглица од 1967. године;
 • обезбјеђење пуне правне заштите ових лица у складу са Анексом 6. и 7. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;
 • статусна и имовинска права избјеглица, расељених лица и повратника;
 • обезбјеђивање алтернативног смјештаја за избјеглице, расељена лица и повратнике;
 • права избјеглица у Републици;
 • обезбјеђује здравствену заштиту избјеглицама, расељеним лицима и повратницима у складу са Законом о здравственом осигурању, реконструкцију и изградњу, управљање и одржавање објеката за смјештај расељеног социјално угроженог становништва;
 • обезбјеђује смјештај за социјално угрожене категорије становништва по моделу социјалног становања;
 • предлаже мјере за уређење модела социјалног становања;
 • учешће у обнови, реконструкцији и изградњи стамбеног простора, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката у сврху повратка и ресоцијализације;
 • пројектовање, надзор у области обнове, реконструкције и изградње из надлежности;
 • програме ресоцијализације социјално угрожених категорија избјеглица, расељених лица и повратника;
 • прати спровођење мјера миграционе политике;
 • предлаже Влади мјере ради постизања позитивних ефеката законитих миграција и сузбијање незаконитих миграција;
 • реинтеграцију држављана Босне и Херцеговине који се враћају у Републику Српску по основу споразума о реадмисији;
 • координацију рада са надлежним органима и институцијама које се баве пословима расељених лица и избјеглица и пословима миграција;
 • контролу остваривања, поштовања и унапређивања људских права избјеглица, расељених лица и повратника;
 • пружања стручне помоћи у остваривању тих права;
 • друге послове у складу са законом.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 46. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
републички_секретаријат_за_расељена_лица_и_миграције_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/03 23:43