Корисничке алатке

Алатке сајта


коста_јовановић_економиста

Коста Јовановић (економиста)

Коста Јовановић (Београд, око 1832 — Београд, 15/27. април 1895), српски економиста и политичар. Био је професор Лицеја у Београду, министар финансија и министар просвете и црквених дела и члан Државног савета.

Биографија

Коста Јовановић је рођен око 1832. године у Београду.1)2) Припадао је породици Бабадудића, која је дала много министара: Панту Јовановића, Јована Белимарковића, Бранкa Јовановићa, Алимпија Васиљевића, Јована Авакумовића и Павла Денића.3) Основну школу и гимназију завршио је у Београду.4) Након завршеног Лицеја у Београду отишао је у Немачку, где је студирао политичку економију.5)6) Након повратка у Србију био је 1861. и 1862. професор економије и помоћне рачунице на Лицеју.7) Након тога радио је у министарству унутрашњих послова као секретар, начелник оделења и помоћник министра.8)9) Био је министар просвете и црквених дела у влади Миливоја Петровића Блазнавца од 12/24. фебруара до 2/14. априла 1873.10) Био је министар финансија у влади Стевче Михаиловића од 31. августа до 8. октобра 1875.11) Постављен је 1883. за начелника Књажевачког округа.12)13) Након Тимочке буне премештен је у Београд, где је био најпре управник Управе фондова, а онда је постао члан Државног савета.14)15) Учествовао је у преговорима у Бечу приликом склапања трговинског споразума између Србије и Аустро-Угарске.16)17)

Објављивао је радове из финансија и економије.18) Његови радови су: О преиначењу и уређењу наше пореске системе (1860), Речник свију вароши, варошица, села и заселака у Србији (1862), Народна јекономија за свакога (1872) и Да ли да се укину начелства (1887).19) Умро је 15/27. априла 1895. у Београду.20)

Редовни је члан Друштва српске словесности од 21. II 1862. Редовни је члан Српског ученог друштва (Одбора за науке историјске и државне) наименован 29. VII 1864. Почасни је члан Српске краљевске академије од новембра 1892.

Литература

  • Министри просвете Србије 1811-1918, Педагошки музеј, Београд, 2000.
  • Милан Ђ. Милићевић, Додатак поменику од 1888, Српска краљевска штампарија, Београд, 1901.
  • Јован Ђ. Авакумовић, Мемоари, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци и Нови Сад, 2008.

Спољне везе

1) , 4) , 5) , 7) , 8) , 10) , 11) , 13) , 15) , 17) , 18) , 20)
Министри просвете, 2000, стр. 70
2) , 6) , 9) , 12) , 14) , 16) , 19)
Милан Ђ. Милићевић, 1901.
3)
Авакумовић: Мемоари, 2008, стр. 12
коста_јовановић_економиста.txt · Последњи пут мењано: 2022/05/03 20:08