Корисничке алатке

Алатке сајта


генералштаб_војске_републике_српске

Генералштаб Војске Републике Српске

Генералштаб Војске Републике Српске (ГШВРС), највиши стручни и штабни орган за припрему и употребу Војске Републике Српске у миру и рату.

У периоду од 1992. до 1996. називао се Главни штаб Војске Републике Српске.

Главни штаб (1992—1996)

Дана 12. маја 1992. године Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини донијела је Одлуку о формирању Војске Српске Републике Босне и Херцеговине и за команданта Главног штаба поставила генерал-потпуковника ЈНА Ратка Младића. Првим Законом о Војсци од 1. јуна 1992. који је донијело Предсједништво Српске Републике Босне и Херцеговине прописано је да командант Главног штаба, у складу са плановима развоја Војске и одлукама предсједника Републике:1)

 1. утврђује план регрутовања, попуне и бројни распоред регрута у Војсци;
 2. утврђује планове школовања и унапређивања активних и резервних војних старјешина за потребе Војске;
 3. утврђује годишње планове школовања и усавршавања активних и резервних војних старјешина у војним школама за потребе Војске;
 4. обезбјеђује усклађеност и координацију попуне Војске;
 5. врши инспекцију борбене готовости Војске;
 6. обавља и друге послове у вези са попуном Војске војним обвезницима и материјалним средствима из пописа који су му стављени у надлежност законом.

Командант Главног штаба је остваривао командовање Војском у складу са овлашћењима која би на њега пренио предсједник Републике Српске. За извршавање аката предсједника Републике и за извршавање послова командовања Војском, командант Главног штаба је доносио правила, наређења, упутства и друге акте.

Генералштаб (1997—2006)

Другим Законом о Војсци од 27. децембра 1996. прописан је назив „Генералштаб”, а умјесто команданта на његовом челу се налазио начелник. Генералштаб је одређен као највиши стручни и штабни орган за припрему и употребу Војске у миру и рату. Генералштаб је вршио инспекцију борбене готовости Војске Републике Српске. Одређено је да током мира Генералштаб има сједиште у мјесту сједишта Министарства одбране Републике Српске.

Законом је прописано да начелник Генералштаба, у складу са основама организације, формације и развоја Војске и актима предсједника Републике:2)

 1. утврђује организацију, план развоја и формацију команди и јединица Војске;
 2. предлаже план регрутовања и попуне Војске и бројни распоред војника у Војсци;
 3. доноси програме и упутства о обуци Војске;
 4. утврђује планове школовања и усавршавања професионалних и резервних војних старјешина;
 5. обавља и друге послове утврђене законом.

За извршавање аката које је доносио предсједник Републике Српске и министар одбране у командовању Војском Републике Српске, начелник Генералштаба је доносио правила, наредбе, наређења, упутства и друге акте.

Измјенама Закона о Војсци од 26. августа 1997. назив „Генералштаб” је замијењен са називом „Ђенералштаб”. Међутим, већ 31. јануара 1998. године ова измјена закона је поништена и враћен је назив „Генералштаб”. Измјенама и допунама закона од 30. марта 2004. године Војска Републике Српске је постала интегрални дио Оружаних снага Босне и Херцеговине под врховном командом и контролом Предсједништва Босне и Херцеговине. Прописана је пуна интеграција Генералштаба ВРС у Министарство одбране Републике Српске — Генералштаб је дефинисан као професионални и највиши стручни и штабни орган Министарства одбране подређен министру одбране. Дана 29. децембра 2005. донесен је Закон о престанку важења Закона о Војсци Републике Српске чиме су Војска Републике Српске и њен Генералштаб престали постојати.

Списак начелника

 1. Перо Чолић
 2. Момир Талић
 3. Новица Симић
 4. Момир Зец
 5. Цветко Савић
 6. Новак Ђукић

Сродни чланци

1)
Закон о Војсци („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 7/92)
2)
Закон о Војсци („Службени гласник Републике Српске”, број 31/96)
3)
Тада под називом „командант Главног штаба”. Замјеник команданта и начелник Главног штаба је био Манојло Миловановић.
генералштаб_војске_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/04/26 22:11