Корисничке алатке

Алатке сајта


одлука_о_формирању_војске_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992

Одлука о формирању Војске Српске Републике Босне и Херцеговине (1992)


На основу члана 70. тачка 2. Устава Српске Републике Босне и Херцеговине и Амандмана II на Устав Српске Републике Босне и Херцеговине, Скупштина српског народа у Босни и Херцеговини, на сједници одржаној 12. маја 1992. године, доноси


ОДЛУКУ О ФОРМИРАЊУ
ВОЈСКЕ СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ


Члан 1.

Формира се Војска Српске Републике Босне и Херцеговине.

Члан 2.

Досадашње јединице и штабови територијалне одбране, преименују се у команде и јединице Војске, чију ће организацију и формацију утврдити Предсједник Републике.

Члан 3.

За команданта Главног штаба Војске Српске Републике Босне и Херцеговине поставља се генерал-потпуковник Ратко Младић.

Члан 4.

Војска Српске Републике Босне и Херцеговине носи униформе и чинове које су носили припадници Југословенске Народне Армије и Територијалне одбране.

Основу ознака на капама чини Српска застава, а на лијевој надлактици Српска застава на кружној подлози са натписом „ВОЈСКА СРПСКЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ”.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и важиће до проглашења Закона о војсци Српске Републике Босне и Херцеговине.

Члан 6.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику српског народа у Босни и Херцеговини”.


Број: 03-234/92
12. маја 1992. године
Бања Лука


Предсједник Скупштине
српског народа
Босне и Херцеговине
Мр Момчило Крајишник, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 6/92

Odluka o formiranju Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine (1992)

одлука_о_формирању_војске_српске_републике_босне_и_херцеговине_1992.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 14:38