Корисничке алатке

Алатке сајта


влада_републике_србије

Влада Републике Србије

Влада Републике Србије, носилац извршне власти у Србији.

Седиште Владе је у Београду.

Избор

Владу Републике Србије чине председник Владе, један или више потпредседника и министри.

Поступак избора Владе почиње од председника Републике Србије који предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе, пошто саслуша мишљење представника изабраних изборних листа. Затим, кандидат износи Народној скупштини програм Владе и предлаже њен састав. Влада је изабрана ако је за њен избор гласала већина од укупног броја народних посланика.

Мандат Владе траје до истека мандата Народне скупштине која ју је изабрала. Мандат Владе престаје пре истека времена на које је изабрана изгласавањем неповерења, распуштањем Народне скупштине, оставком председника Владе и у другим случајевима утврђеним Уставом.1)

Надлежност

Влада Републике Србије:2)

 • утврђује и води политику,
 • извршава законе и друге опште акте Народне скупштине,
 • доноси уредбе и друге опште акте ради извршавања закона,
 • предлаже Народној скупштини законе и друге опште акте и даје о њима мишљење кад их поднесе други предлагач,
 • усмерава и усклађује рад органа државне управе и врши надзор над њиховим радом,
 • врши и друге послове одређене Уставом и законом.

Министарства

Министарства обављају послове државне управе (учествовање у обликовању политике Владе, праћење стања, извршавање закона, других прописа и општих аката, инспекцијски надзор, старање о јавним службама, развојни послови и остали стручни послови). Образују се за послове државне управе у једној или више међусобно повезаних области.

Садашња министарства Републике Србије су:3)

 1. Министарство финансија,
 2. Министарство привреде,
 3. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
 4. Министарство заштите животне средине,
 5. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
 6. Министарство рударства и енергетике,
 7. Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
 8. Министарство правде,
 9. Министарство државне управе и локалне самоуправе,
 10. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог,
 11. Министарство унутрашњих послова,
 12. Министарство одбране,
 13. Министарство спољних послова,
 14. Министарство за европске интеграције,
 15. Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
 16. Министарство здравља,
 17. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
 18. Министарство за бригу о породици и демографију,
 19. Министарство омладине и спорта,
 20. Министарство културе и информисања,
 21. Министарство за бригу о селу.

Државну управу чине и органи управе у саставу министарстава и посебне организације.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Чланови 125—128. Устава Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 98/06)
2)
Члан 123. Устава Републике Србије
3)
Члан 2. Закона о министарствима
влада_републике_србије.txt · Последњи пут мењано: 2020/11/02 15:42 од жељко_тодоровић