Корисничке алатке

Алатке сајта


председник_владе_републике_србије

Председник Владе Републике Србије

Председник Владе Републике Србије, изабрано лице које стоји на челу Владе Републике Србије.

Седиште му се налази у Београду.

Избор

Председник Републике Србије предлаже Народној скупштини Републике Србије кандидата за председника Владе, пошто саслуша мишљење представника изабраних изборних листа. Кандидат износи Народној скупштини програм Владе и предлаже њен састав. Влада Републике Србије је изабрана ако је за њен избор гласала већина од укупног броја народних посланика.

Сматра се да је Народна скупштина прихватила предлог за изгласавање неповерења Влади или члану Владе ако је за њега гласало више од половине од свих народних посланика. Даном констатације оставке председника Владе престаје мандат Влади.

Делокруг

Председник Владе води и усмерава Владу Републике Србије, стара се о јединству политичког деловања Владе, усклађује рад чланова Владе, представља Владу и сазива и води њене седнице.

Председник Владе може бити и министар.

Председник Владе сазива и води седнице Владе Републике Србије, потписује акте Владе, даје члановима Владе обавезна упутства и посебна задужења, представља Владу пред другим органима државне власти и представницима страних држава и међународних организација и заступа ставове Владе у средствима јавног информисања.1)2)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 12. Закона о Влади
2)
Члан 3. Пословника Владе
председник_владе_републике_србије.txt · Последњи пут мењано: 2022/12/28 00:57