Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_прибој

Општина Прибој

Општина Прибој, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Прибој и још 31 насељено место.

Општина има површину од 552 квадратна километра и 27.133 становника.

Политичко уређење

Органи општине Прибој су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 41 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Прибој обухвата укупно 32 насељена места:

 1. Бања
 2. Батковићи
 3. Црнуговићи
 4. Бучје
 5. Добриловићи
 6. Забрђе
 7. Забрњица
 8. Заградина
 9. Заостро
 10. Калафати
 11. Калуђеровићи
 12. Касидоли
 13. Пожегрмац
 14. Кратово
 15. Брезна
 16. Јелача
 1. Крњача
 2. Мажићи
 3. Милијеш
 4. Прибој
 5. Прибој. Голеша
 6. Прибој. Челице
 7. Рача
 8. Ритошићи
 9. Сјеверин
 10. Живинице
 11. Сочице
 12. Кукуровићи
 13. Стрмац
 14. Хер Голеша
 15. Црнузи
 16. Читлук

Сродни чланци

Спољне везе

општина_прибој.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:42