Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_рада_и_борачко-инвалидске_заштите_републике_српске

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске (МРБИЗ РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите обавља управне и друге стручне послове који се односе на: радне односе радника и њихова права из рада у свим облицима рада, изузев радника који имају статус државних службеника, зарада и осталих примања по основу рада, запошљавање, професионалну рехабилитацију, оспособљавање и запошљавање инвалида, заштиту на раду, међународне конвенције из области рада, колективни уговор, привремено запошљавање радника у иностранству у координацији са надлежним органима БиХ, остваривање права радника привремено запослених у иностранству, њихов повратак и запошљавање, пензијско и инвалидско осигурање за све облике рада, сарадња са другим органима и организацијама ради развоја и унапређивања европских интеграционих процеса, заштиту бораца, војних инвалида и чланова породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида ослободилачких ратова, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица цивилних жртава рата, управне и друге послове у вези са војним евиденцијама учесника Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уређивање и одржавање споменика и спомен-обиљежја и војничких гробова, обиљежавање важних историјских догађаја ослободилачких ратова, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, и друге послове у складу са законом.1)

Организација

На челу Министарства се налази министар рада и борачко-инвалидске заштите који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Ресор за рад и запошљавање и Ресор за борачко-инвалидску заштиту и заштиту цивилних жртава рата.2)

Списак министара

  1. Драган Калинић3) односно Драган Ђокановић4) (1993—1994)
  2. Драган Калинић5) односно Војислав Радишковић6) (1994—1996)7)
  3. Винко Кондић8) односно Војислав Глигић9) (1996—1998)
  4. Тихомир Глигорић (1998—2001)10)
  5. Драган Шолаја (2001—2003)11)
  6. Мићо Мићић (2003—2005)
  7. Миодраг Деретић (2005—2006)
  8. Миленко Савановић (2014—2018)
  9. Данијел Егић (од 2023)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 25. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3) , 5)
Министарство здравља, рада и социјалне заштите
4) , 6) , 9)
Министарство за питање бораца и жртава рата
7)
Обојица у три мандата — трећа, четврта и пета Влада
8)
Министарство рада и социјалне заштите
10) , 11)
Тада под називом Министарство за питања бораца, жртава рата и рада
12)
Два мандата — једанаеста и дванаеста Влада
13)
Два мандата — тринаеста и четрнаеста Влада
министарство_рада_и_борачко-инвалидске_заштите_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/05 00:33