Корисничке алатке

Алатке сајта


завод_за_запошљавање_републике_српске

Завод за запошљавање Републике Српске

Завод за запошљавање Републике Српске (ЗЗЗРС) (познат као „биро”), јавна установа која обавља јавна овлашћења, као и организационе, стручне и друге послове у области запошљавања у Републици Српској.

Сједиште му се налази у Источном Сарајеву.

Дјелокруг

[…]

Организација

Органи Завода за запошљавање су Управни одбор и директор.

Управни одбор има пет чланова укључујући и предсједника. Три члана именује оснивач на основу поступка јавне конкуренције, а по једног члана именују већински репрезентативни синдикат и већинска репрезентативна организација послодаваца.

Директор руководи радом Завода, представља и заступа Завод и одговоран је за законитост његовог рада. Директора именује и разрјешава оснивач на мандат од четири године уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције.

Директор има замјеника директора, као и помоћнике директора и руководиоце филијала. У сједишту Завода организује се Централна служба, а организационе јединице према територијалном принципу су филијале и бирои.

Сродни чланци

Спољне везе

завод_за_запошљавање_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/09/13 23:56