Корисничке алатке

Алатке сајта


агенција_за_државну_управу_републике_српске

Агенција за државну управу Републике Српске

Агенција за државну управу Републике Српске (АДУ РС), самостална управна организација са својством правног лица у Републици Српској.

Сједиште јој се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Агенција за државну управу обавља управне и друге стручне послове који се односе на:1)

 • установљавање и спровођење јединствених правила и процедура за запошљавање, именовање, постаљање, оцјењивање и напредовање државних службеника,
 • обуку и усавршавање запослених у државној управи,
 • планирање и реализовање у сарадњи са органима управе властитог органа и кадровских потреба тих органа,
 • предлагање стратегије, доношење програма обучавања и општег стручног усавршавања државних службеника за све органе управе, као и примјена наведене стратегије и програма самостално или у сарадњи са другим органима и организацијама,
 • предлагање Влади начина полагања стручног испита за рад у управи,
 • доношење програма и организовање полагања испита за рад у републичкој управи,
 • утврђивање највиших стандарда, правила и процедура руковођења у органима републичке управе,
 • припремање и вођење Централног регистра државних службеника (кадрова),
 • пружање стручне помоћи органима републичке управе у планирању, запошљавању и одлучивању о правима и обавезама државних службеника,
 • подношење извјештаја и информација на захтјев републичке законодавне и извршне власти,
 • издавачку дјелатност у вези са обуком и стручним усавршавањем државних службеника,
 • друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Агенције за државну управу Републике Српске се налази директор којег поставља Влада Републике Српске.

Директору су потчињена три одјељења на челу челу са начелницима и Секретаријат на челу са секретаром.

Три одјељења Агенције за државну управу су:2)

 • Одјељење за планирање и запољшавање
 • Одјељење за обуке, унапређење пружања услуга и аналитичке послове
 • Одјељење за регистре података.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 41. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
агенција_за_државну_управу_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/21 11:42