Корисничке алатке

Алатке сајта


републички_секретаријат_за_законодавство_републике_српске

Републички секретаријат за законодавство Републике Српске

Републички секретаријат за законодавство Републике Српске (РСЗ РС), самостална републичка управна организација.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Републички секретаријат за законодавство обавља стручне послове који се односе на:1)

 • изграђивање, праћење и унапређивање правног система Републике;
 • информисање Владе о остваривању уставности и законитости;
 • обезбјеђивање усаглашености закона, других прописа и општих аката са Уставом, правним системом и Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске у поступку њиховог доношења, давањем стручних мишљења о нацртима и приједлозима закона и других прописа који се упућују Влади;
 • обезбјеђивање методолошког јединства, нормативно-техничке и језичке ваљаности, као и редиговање коначног текста нацрта, односно приједлога закона;
 • давање стручних мишљења Влади о нацртима и приједлозима закона и других прописа у којима Влада није предлагач;
 • сарадњу са министарствима и другим републичким органима и учествовање у припреми одговора на приједлог за покретање поступка оцјене уставности закона, другог прописа и општег акта;
 • вршење надзора над усаглашености са законима и бригу о објављивању правилника и других општих аката републичких органа управе у „Службеном гласнику Републику Српске”;
 • припремање закона и других прописа из надлежности Секретаријата;
 • бригу о очувању правног система Републике приликом усклађивања закона и других прописа Републике са законодавством Европске уније;
 • бригу о спровођењу Смјерница за поступање републичких органа управе о учешћу јавности и консултацијама у изради закона;
 • друге послове у складу са законом.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 40. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
републички_секретаријат_за_законодавство_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/14 09:39