Корисничке алатке

Алатке сајта


врсте_речи

Врсте речи

Врсте речи, подела речи према значењу, служби у реченици и граматичком облику.

Подела

У српском језику разликују се десет врста речи:

 • именице су речи које означавају бића, предмети, појаве и појмови;
 • придеви одређују особине бића или предмета;
 • заменице замењују имена бића, предмета и појава, када се на њих упућује;
 • бројевима се означава колико има нечега или које је по реду;
 • глаголима се означава радња, стање или збивање;
 • прилози одређују радњу по месту, времену, начину, количини и узроку;
 • предлози одређују односе речи у реченици;
 • везници повезују речи и реченице;
 • речце исказују лични став, говорника према радњи и могу да утичу на значење реченице;
 • узвицима се изражавају осећања, скреће се пажња и опонашају се звукове у природи.

У зависности од тога да ли речи мењају свој граматички облик према употреби у реченици, речи могу бити непроменљиве и променљиве. Непроменљиве речи увек се јављају у истом облику, без обзира на место у реченици и других речи које их окружују. Променљиве речи могу да мењају облик, а да им значење остане исто. Постоји 5 врста променљивих и пет врста непроменљивих речи.1)

Постоје три врсте промена:2)

 • деклинација — промена речи по падежима. По падежима се мењају именске речи: именице, заменице, придеви и неки бројеви;
 • конјугација — промена глагола по лицима, временима и начинима;
 • компарација — поређење описних придева и неких прилога.

Према улози у формирању реченице, речи се могу поделити на:3)

 • конституентске
 • помоћне речи

Литература

 • Милош Милошевић, Граматика српског језика, Змај, Београд, 2007, ИСБН 978-86-489-0598-7
 • Радојко Гачевић, Милан Тасић, Српски језик — приручник за основну школу, уредник Милош Јевтић, Београдска књига, 2009, ИСБН 978-86-7560-263-2

Vrste reci

1) , 2)
Радојко Гачевић, Милан Тасић, 2009, стр. 43
3)
Милош Милошевић, 2007, стр. 28
врсте_речи.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/26 15:32