Корисничке алатке

Алатке сајта


узвици

Узвици

Узвици, непроменљиве речи којима се на посебан начи изражавају лична осећања, расположење, скреће пажња некоме на нешто или којима се неко дозива. Узвици немају функцију унутар, реченице, него или стоје за себе, носећи вредност засебне реченице или стоје напоредно у односу на остатак реченице. Иза узвика се обично ставља узвичник или запета,1) праћена речцом па.2)

Подела

Могу се поделити на неколико група:3)

  • узвици за изражавање осећања, као што су смех: ха-ха, хе-хе, хи-хи, хо-хо (више пута поновљени, међусобно раздвојени цртицом или зарезом); жалост или бол: јао, јаој, јој, ајој, ајаој; јадиковање: авај, куку, леле; изненађење: (и)ју; различите емоције зависно од контекста и ситуаиције: а, е, о (као дуги вокали), ах, аха, ех, их, ох, охо, ух, уф, хм, опа.4)
  • ономатопеје: бум, дум, трас (ударци); банг; звррр (звонце или телефон), бућ, трес, пљус, кврц, шкљоц, фију (од ономатопејских глагола: бућнути, треснути, пљуснути, кврцнути, шкљоцнути, фијукнути). Опонашају се и животињски гласови: ав (лајање), гррр (режање), мијау или мијао (маукање), џив-џив (цвркутање), бее или бе-е-е (блејање), кукурику (кукурикање),5) зу (зујање инсеката)6)
  • заповедни узвици: Пст! (упозорење да треба ћутати или тихо дозивање) Хајде! Де! На (при пружању нечега, са значењем узми)7)
  • узвици за дозивање, скретање пажње или подстицање: Ало! Хеј! Еј! Гле! (скраћени облик од гледај), Хо-рук! (усклађивање покрета при подизању терета или у неком другом колективном раду)8)
  • узвици за дозивање и терање животиња: Мац-мац-мац! (дозивање мачке), Шиц! (терање мачке), Пи-пи-пи! (при храњењу живине), Иш! (терање живине и других птица), Сик! Ајс! (гоњење стоке), Пис!
  • поздрави: Ћао! Здраво! Збогом!9)

Литература

  • Милош Милошевић, Граматика српског језика, Змај, Београд, 2007, ИСБН 978-86-489-0598-7
  • Радојко Гачевић, Милан Тасић, Српски језик - приручник за основну школу, уредник Милош Јевтић, Београдска књига, 2009, ИСБН 978-86-7560-263-2
  • Иван Клајн, Граматика српског језика, уредник Светлана Стипчевић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, ИСБН 86-17-13188-8

Uzvici

1) , 3) , 9)
Радојко Гачевић, Милан Тасић, 2009, стр. 92
2) , 4) , 7) , 8)
Иван Клајн, 2005, стр. 173
5)
Иван Клајн, 2005, стр. 174
6)
Милош Милошевић, 2007, стр. 38
узвици.txt · Последњи пут мењано: 2021/09/10 17:36