Корисничке алатке

Алатке сајта


радио-телевизија_републике_српске

Радио-телевизија Републике Српске

Радио-телевизија
Републике Српске

Сједиште:
Бања Лука,
Република Српска

Генерални директор:
Дијана Миланковић

Званични сајт:
rtrs.tv

Радио-телевизија Републике Српске (РТРС) (позната као „Српска”), јавни медијски сервис Републике Српске.

Сједиште јој се налази у Бањој Луци.

Историја

Државна телевизија Републике Српске је почела са радом 19. априла 1992. када је емитован први Дневник из бањалучког студија. У мају исте године канал „С” из Пала почео је са емитовањем свог програма све до 31. децембра 1993. када је успостављен заједнички систем преноса и емитовања програма Српске радио-телевизије (СРТ).1) Први скупштински оснивачки акт, под називом Одлука о оснивању Радио-телевизије српског народа Босне и Херцеговине, донесен је 28. фебруара 1992.2)

Радио-телевизија Републике Српске са привременим сједиштем у Сарајеву је првобитно основана 31. октобра 1992. када је Народна скупштина Републике Српске донијела Одлуку о оснивању Јавног предузећа Радио-телевизија Републике Српске. Међутим, званично је успостављена тек 30. децембра 1993. доношењем Одлуке о оснивању Јавног предузећа Српска радио-телевизија.3)4) Органи СРТ су били: генерални директор, главни и одговорни уредник, директор Српског радија и директор Српске телевизије. За генералног директора је именован Војо Купрешанин.

Први Закон о Радио-телевизији је донесен 2. априла 1996. Било је прописано да Српска радио-телевизија обавља радио-дифузну дјелатност на територији Републике Српске на три телевизијске (ВХВ и УХВ) мреже, четири ултра-краткоталасне радио (УКТ и ФМ) мреже на једној средњеталасној радио (СТ) мрежи и УКТ-мрежи. У оквиру СРТ основана су два јавна гласила: Српски радио и Српска телевизија. Органи СРТ су били: Управни одбор, генерални директор и Надзорни одбор. Влада Републике Српске је постављала генералног директора СРТ и главне и одговорне уреднике Српског радија и Српске телевизије.5)

Други Закон о Радио-телевизији Републике Српске је донесен 26. фебруара 2003. Органи РТРС су били Управни одбор и генерални директор. Уређивачки и управни тим РТРС је именовао генерални директор. Трећи и важећи Закон о Радио-телевизији Републике Српске је донесен 11. маја 2006. године. РТРС је овлашћена да преноси програме преко земаљске мреже, сателита, интернета, кабловским или било којим другим техничким средствима. Може пружати услуге телетекста и укључити се у свако ново поље одашиљачке технологије или сервиса. РТРС оснива регионалне радио и телевизијске информативно-техничке центре и дописничке бирое у складу са статутом. Дјелатност РТРС примарно се финансира из РТВ таксе и маркетинга.6)7)

Организација

Радио-телевизија Републике Српске је уписана у судски регистар као јавно предузеће. Оснивач је Република Српска, а права и обавезе оснивача врши Народна скупштина Републике Српске. Одлука о престанку рада РТРС може бити донесена једино у форми закона.

Органи Радио-телевизије Републике Српске су Управни одбор, Пословодни одбор и Програмски савјет.

Управни одбор се састоји од четири члана и то по једног из реда сваког од конститутивних народа и из реда Осталих. Именује и разрјешава их оснивач. Мандат чланова Управног одбора је четири године и не може се обновити. Чланови Управног одбора бирају предсједника Управног одбора из свог састава на период од годину дана. Радом РТРС руководи Пословодни одбор којег чине генерални директор и директори сектора. Генералног директора именује Управни одбор на основу јавног конкурса. Именује се на период од пет година и његов мандат се може обновити само једном. Директоре сектора именује генерални директор уз претходну сагласност Управног одбора. Програмски савјет броји 11 чланова који се бирају на основу јавног конкурса од представника различитих друштвених група са листе коју предлаже Управни одбор. Именује и разрјешава их оснивач.8)

Радио-телевизија Републике Српске је јединствени правни, економски и пословни субјекат чију основну организациону структуру чине сектори и службе. Сектори представљају заокружену организациону техничко-технолошку цјелину. Служба представља организациону цјелину у којој се обављају послови одређеног радног подручја. У предузећу се могу организовати одјељења, редакције, одсјеци и друге организационе јединице, о чему одлучује генерални директор. Сектори РТРС су: Дирекција, Сектор програма телевизије, Сектор програма радија, Сектор економско-финансијских послова и Сектор Медија центар.9)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
РТРС: Основни подаци и историја, Приступ 21. октобра 2019.
2)
Одлука о оснивању „Радио-телевизије српског народа Босне и Херцеговине” („Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини”, број 4/92)
3)
Одлука о оснивању Јавног предузећа „Радио-телевизија Републике Српске” („Службени гласник Републике Српске”, број 19/92)
4)
Одлука о оснивању Јавног предузећа „Српска радио-телевизија” („Службени гласник Републике Српске”, број 26/93)
5)
Закон о Радио-телевизији („Службени гласник Републике Српске”, број 8/96)
6)
Закон о Радио-телевизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 22/03)
7)
Закон о Радио-телевизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 49/06)
8)
Чланови 43—53. Закона о Радио-телевизији Републике Српске
9)
РТРС: Унутрашња организација, Приступ 2. новембра 2019.
радио-телевизија_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/14 23:03