Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_информација_републике_српске

Министарство информација Републике Српске

Министарство информација Републике Српске (МИ РС), некадашње министарство Републике Српске од 1992. до 2000.

Његове послове је преузео Биро за односе са јавношћу Владе Републике Српске.

Дјелокруг

Министарство информација је вршило управне и друге послове који су се односили на:1)

 • подстицање развоја;
 • учешће у конципирању и остваривању програмске концепције и уређивачке политике, креирању кадровске политике и образовања кадрова;
 • учешће у развоју, конципирању и стварању јединственог техничко-технолошког информативног система Републике Српске (појединачни развој истородних система — електронски, штампани медији и државна новинска агенција — и њихово повезивање у остваривању јединственог информативног система);
 • утврђивање концепта развоја радио-дифузног система и учешће у његовој реализацији;
 • обавјештавање јавности о раду републичких органа;
 • развој мреже центара за комуникацију државних органа са јавношћу;
 • развој базе података Републике Српске;
 • Министарство у име Владе је процјењивало потребу и уговарало укључивање Републике Српске у свјетске информативне системе те обезбјеђивало кориштење њихових могућности за потребе свих заинтересованих правних и физичких лица у Републици Српској;
 • јавна гласила и друга средства јавног информисања;
 • развој информативне дјелатности;
 • развој информативне дјелатности према иностранству;
 • инострану информативну дјелатност у Републици;
 • информисање грађана на раду и боравку у иностранству и исељеника;
 • координацију истраживања политичког јавног мњења за потребе републичких органа;
 • издавање публикација за потребе домаће и иностране јавности;
 • друге послове који су му се стављали у надлежност.

Списак министара

 1. Велибор Остојић (1992—1993)
 2. Мирослав Тохољ (1993—1995)2)3)4)
 3. Драган Божанић (1995—1996)5)6)
 4. Светлана Шиљеговић (1996—1998)

Сродни чланци

1)
Члан 22. Закона о министарствима („Службени гласник Републике Српске”, број 3/97)
2)
Два мандата — друга и трећа Влада
3)
Тада под називом Министарство за информисање
4)
Од 1994. године под називом Министарство информација
5)
Два мандата — четврта и пета Влада
6)
Тада под називом Министарство информисања
7)
Посљедњи министар информација и први директор Бироа за односе са јавношћу Владе Републике Српске
министарство_информација_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2021/08/19 20:11