Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_породице_омладине_и_спорта_републике_српске

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске (МПОС РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство породице, омладине и спорта обавља управне и друге стручне послове који се односе на:1)

  • анализирање демографских кретања, праћење и предлагање мјера пронаталитетне политике, промовисање породичних вриједности и одговорног родитељства, развијање и подржавање пројеката и програма удружења усмјерених на добробит дјеце и породице, вођење Регистра сигурних кућа, прикупљање, обрађивање и евидентирање података о насиљу у породици, те насиљу, злостављању или занемаривању дјеце, предлагање програма и учешће у едукацији стручњака који раде са дјецом, младима и породицама ради подизања квалитета породичног живота и демографског развоја Републике, спровођење активности на унапређивању мјера за подстицај рађања дјеце и планирања породице, промовисање међугенерацијске сарадње, промовисање и праћење примјене конвенција које се односе на заштиту и права дјеце и породице, активности на заштити од насиља у породици, међународну сарадњу у области подизања квалитета породичног живота, демографског развоја и права дјетета, пружање стручнe и административно-техничке помоћи раду Савјета за дјецу Републике, Савјета за демографску политику Републике и Савјета за сузбијање насиља у породици и породичној заједници;
  • системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Републици, бригу о спровођењу и унапређивању омладинске политике, побољшање социјалног статуса младих, подршку развоју омладинског организовања, вођење регистра омладинских организација, реализацију омладинских пројеката, обезбјеђивање услова за активно учешће младих у друштву, развој неформалног образовања младих и омладинског рада, обезбјеђивање адекватне понуде и стандардизованог приступа у организовању слободног времена младих, оснивање и развој омладинских центара, подстицање и остваривање међународне омладинске сарадње, развој мобилности младих, информисање младих, пружање стручне и административно-техничке помоћи у раду Савјета за младе, унапређивање и развој волонтирања и подршку развоју волонтерске инфраструктуре;
  • стварање услова за развој спорта на нивоу Републике и његово правно регулисање, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, израду дугорочних и краткорочних планова, стратегије и програма развоја спорта Републике и обезбјеђење средстава за њихову реализацију, праћење реализације стратешких и програмских задатака, утврђивање критеријума за расподјелу средстава и праћење намјенског утрошка тих средстава, остваривање међународне сарадње самостално или преко заједничких органа БиХ, стварање услова за унапређивање стручног рада, утврђивање стања спортских објеката и потреба за новим, стварање претпоставки за коришћење спортских објеката и терена, регистрацију спортских организација и других организација у области спорта, прикупљање и обраду статистичких података и вођење укупне информатике у спорту, координацију рада гранских спортских савеза Републике, и друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налази министар породице, омладине и спорта који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Секретаријат, Ресор за породицу, Ресор за омладину и Ресор за спорт.2)

Списак министара

  1. Рајко Паповић (1996—1998)3)
  2. Милорад Каралић (1998—2001)4)
  3. Зоран Тешановић (2001—2003)5)
  4. Проко Драгосављевић (2006—2010)
  5. Јасмина Давидовић (2014—2018)
  6. Дадо Доган (2022)
  7. Селма Чабрић (од 2023)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 22. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3)
Тада под називом Министарство за спорт
4) , 5)
Тада под називом Министарство спорта и омладине
6)
Два мандата — тринаеста и четрнаеста Влада
министарство_породице_омладине_и_спорта_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/05 00:12