Корисничке алатке

Алатке сајта


робне_резерве_републике_српске

Робне резерве Републике Српске

Робне резерве Републике Српске, некадашње јавно предузеће задужено за управљање робним резервама у Републици Српској.

Сједиште Робних резерви је било у Бањој Луци.

Организација

Робне резерве Републике Српске су основане крајем 2011. године на основу Закона о робним резервама1) и представљале су правног насљедника бивше Републичке дирекције за робне резерве. Биле су организоване као једночлано, затворено акционарско друштво у 100% власништву Републике Српске, са сједиштем у Бањој Луци.

Органи Робних резерви су били: скупштина, надзорни одбор и управа. Функцију скупштине је обављала Влада Републике Српске.

Дјелокруг

Робне резерве Републике Српске су обављале сљедеће дјелатности: трговина на велико и мало пољопривредним производима, сировинама, живим животињама, узгој животиња, саобраћај и превоз робе, остале услужне дјелатности, складиштење, обављање послова спољнотрговинског промета, као и обављање осталих видова трговине и дјелатности.

Под робним резервама у Републици Српској подразумијевали су се: основни пољопривредни производи (укључујући и резерве меса у живој стоци) и индустријско-прехрамбени производи неопходни за исхрану становништва, индустријско-непрехрамбени производи (сировине, репродукциони материјал, енергетски производи, индустријски производи и деривати нафте који су потребни за производњу, лијекови хумани и ветеринарски, санитетски материјал и медицинско-ветеринарска и друга средства), потребни за производњу и транспорт робе, од посебног значаја за Републику Српску, поклони и помоћ у роби и новцу и новчана средства у домаћој и страној валути.

План обнављања и развоја робних резерви доносила је Влада Републике Српске, на период од пет година.

Спољне везе

1)
Закон о робним резервама („Службени гласник Републике Српске“, број 109/11)

Robne rezerve Republike Srpske
робне_резерве_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2020/12/15 14:30