Добро дошли на Српску енциклопедију

Робне резерве Републике Српске

Јавно предузеће „Робне резерве Републике Српске“ а. д. Бања Лука, задужено је за управљање робним резервама у Републици Српској.

Организација

Основано је крајем 2011. године на основу Закона о робним резервама1) и представља правног насљедника бивше Републичке дирекције за робне резерве. Организовано је као једночлано, затворено акционарско друштво у 100% власништву Републике Српске, са сједиштем у Бањој Луци.

Органи Робних резерви су: скупштина, надзорни одбор и управа. Функцију скупштине обавља Влада Републике Српске.

Дјелокруг

Робне резерве Републике Српске обављају сљедеће дјелатности: трговина на велико и мало пољопривредним производима, сировинама, живим животињама, узгој животиња, саобраћај и превоз робе, остале услужне дјелатности, складиштење, обављање послова спољнотрговинског промета, као и обављање осталих видова трговине и дјелатности.

Под робним резервама у Републици Српској подразумијевају се: основни пољопривредни производи (укључујући и резерве меса у живој стоци) и индустријско-прехрамбени производи неопходни за исхрану становништва, индустријско-непрехрамбени производи (сировине, репродукциони материјал, енергетски производи, индустријски производи и деривати нафте који су потребни за производњу, лијекови хумани и ветеринарски, санитетски материјал и медицинско-ветеринарска и друга средства), потребни за производњу и транспорт робе, од посебног значаја за Републику Српску, поклони и помоћ у роби и новцу и новчана средства у домаћој и страној валути.

План обнављања и развоја робних резерви доноси Влада Републике Српске, на период од пет година.

Спољне везе

1)
Закон о робним резервама („Службени гласник Републике Српске“, број 109/11)
Штампање