Корисничке алатке

Алатке сајта


народна_енциклопедија_српско-хрватско-словеначка

Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка

Народна енциклопедија
српско-хрватско-словеначка
насловна_страна_народне_енциклопедије.jpg Народна енциклопедија
српско-хрватско-словеначка,
књига 4, С-Ж (1929)

Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка, чији је главни уредник био Станоје Станојевић, штампана је у четири тома у латиничном и ћириличном издању, у периоду 1925—1929. Енциклопедију је издало Библиографски завод д. д. из Загреба.1)

Ранији покушаји

Међу најстарије српске енциклопедије спадају:2)

  • „Енциклопедија или краткоје описаније свију наука”, аутора Пантелејмона Михаиловића, штампана је 1818. у Будиму, уз помоћ Саве Арсића из Арада3)
  • „Младий Серби in у всерменом цараству”, са упоредним насловом (нем. Der junge Serb) сегединског проте Павла Стаматовића, штампане 1834. у Будиму
  • 1863. када је Друштво српске словесности предложило Димитрију Матићу да изради „Енциклопедију наука”
  • 1871. године Стојан Бошковић је предао писмени предлог Српском ученом друштву о изради „Општег речника знања и наука”, у сарадњи са Матицом српском у Новом Саду, Југославенском академијом наука у Загребу, Словенском Матицом у Љубљани и бугарским Књижевним друштвом)
  • 1909. Српска академија је израдила нацрт „Југославенског енциклопедијског речника”

Током 19. и почетком 20. века су забележене и 3 неуспеле иницијативе за израду енциклопедије јужнословенских народа.4) Њихов неуспех делом се дугује недостатку финансијске подршке државе, а делом због недовољне спремности интелектулане елите да се бави овим комплексним задатком.5)

Рад на енциклопедији

Рад на енциклопедији је трајао око пет година. Прва конференција на којој је Станоје Станојевић објаснио и промовисао принципе и организацију рада око израде енциклопедије, одржана је 3. маја 1924. године у Загребу, а врло брзо затим, конференције су одржане у Београду и Љубљани.6)

После Првог светског рата посао око израде енциклопедије је преузела група интелектуалаца окупљена око Станоја Станојевића, као главног уредника. Израда енциклопедије је представљала најзначајнији културни пројекат у новоствореној Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. У њеној реализацији су учествовали научници, припадници различитих генерација, научних школа, чланови различитих политичких партија, из сва три народа. Од 146 сарадника, по националном саставу је било 80 Срба, 45 Хрвата и 21 Словенац.7) од тога 20 академика и 75 професора8) истакнутих научних, кутурних и политичких радника, са универзитета у Београду, Загребу, Љубљани, Суботици и Скопљу.9)

Енциклопедија има 12.000 одредница, штампана је у 14.000 примерака, а имала је до 10.000 претплатника.10)

Издавање енциклопедије је преузео на себе тек основан Библиографски завод (1923), са седиштем у Загребу, на чијем челу се налазио С. Улмански.11) Излазила је у два издања — ћириличном и латиничном, у појединачним свескама, које наликују часопису, а прилози у њима називани су чланцима.12) Текстови су штампани у две колоне на свакој страни.

Сарадници који су учествовали у изради Народне енциклопедије преузимали су на себе и обавезу да напишу прилоге о себи, међутим, из различитих разлога, неки сарадници то ипак нису учинили и нису послали своје прилоге.13)

Прва свеска је изашла 14. марта 1925.14)

Значај

Временом је енциклопедија постала извор за многе области у културноисторијским, књижевном и научном раду, а томе је помогао углед сарадника, који су учествовали у његовој изради. Библиографски и методолошки приступ који је имао Станоје Станојевић, представљао је стандард и узоре за наредне подухвате ове врсте.15)

Енциклопедија је и данас врло тражена, јер садржи суму знања која превазилази границе тог времена. Мада је рађена у времену монархије, она садржи низ одредница, које се односе на републиканску и социјалистичку традицију Србије.16)

Критике

У уређивачкој политици Народне енциклопедије је било и одређених пропуста,17) на које је указао и главни уредник у поговору, а највећи је тај што су изостављени неки чланци, који су морали бити уврштени,18) док је садржај ограничаван на релативно узак круг најистакнутијих и најзаслужнијих личности, које су обележиле културни, политички и друштвени живот југословенске државе.19) У појединим случајевима мање познате личности, институције и догађаји су добили више простора од оних значајнијих, али и широј публици познатијих из националне историје и културе.20)

Осим тога, рад на Народној енциклопедији будно је пратила интелектуална јавност, а нарочито она која није била ненаклоњена овом подухвату.21) На примедбе које су стизале током издавања енцикопедије Станојевић је одговорио на крају, у опширним поговору (11. децембар 1928. године) наводећи том приликом и разне проблеме са којима су се уредници сусретали током израде енциклопедије.22)

Објављене књиге

  • Прва књига Народне енциклопедије (А—З) има 899 страница.
  • Друга књига Народне енциклопедије (И—М) има 1095 страница.
  • Трећа књига Народне енциклопедије (Н—Р) има 1014 страница.
  • Четврта књига Народне енциклопедије (С—Ж) има 1354 страница.

Литература


Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenacka

1)
Угљеша Белић, 2005, стр. 122
2) , 16)
Слободанка Аст, 17. 3. 2005.
3)
Владимир Миланков, 2006, стр. 71
4) , 5) , 11) , 20) , 21) , 22)
Наташа Вулисић-Живковић, 2007, стр. 294
6) , 9)
Угљеша Белић, 2005, стр. 121
7) , 8) , 10)
Станоје Станојевић, 1929, стр. I
12) , 14) , 15)
Наташа Вулисић-Живковић, 2007, стр. 295
13)
Наташа Вулисић-Живковић, 2007, стр. 305
17) , 18)
Угљеша Белић, 2005, стр. 127
19)
Ко је ко у Југославији, 1928.
народна_енциклопедија_српско-хрватско-словеначка.txt · Последњи пут мењано: 2023/07/07 19:07