Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_правде_републике_српске

Министарство правде Републике Српске

Министарство правде Републике Српске (МП РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство правде обавља управне и друге стручне послове који се односе на: остваривање надлежности Републике у области правосудних органа и нотаријата, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, управни надзор над радом правосудне управе и нотаријата, извршење кривичних и прекршајних санкција, инспекцијске послове, који се односе на извршење кривичних и прекршајних санкција, унутрашњу организацију рада казнено-поправних и васпитно-поправних установа, контролу рада служби очувања безбједности, контролу остваривања, поштовања и унапређивања људских права лица лишених слободе, стручну припрему приједлога за помиловање и амнестију, приједлоге установе за условне отпусте осуђених лица и прекиде по молбама осуђених, премјештај осуђених лица у одговарајуће установе, полагање правосудних испита, обраду захтјева домаћих и иностраних судова у вези са пружањем међународне правне помоћи, стручна мишљења у вези са међународним уговорима који се односе на пружање правне помоћи у грађанској области, мишљења на нацрте међународних уговора и закона којима се уређују питања са елементом иностраности, стручна мишљења о законским пројекатима на захтјев других министарстава и других овлашћених органа, послове који се односе на организацију и рад правобранилаштава, адвокатуре и других служби правне помоћи, управљање пројектима у области земљишнокњижне администрације и регистрације земљишта и успостављање и одржавање информационог система земљишних података, извјештаје и информације на основу извршеног надзора у погледу судског пословника, комуникацију са Међународним резидуалним механизмом за кривичне судове, едукацију судија и тужилаца, креирање кадровске политике, и друге послове у складу са законом.1)

Организација

На челу Министарства се налази министар правде који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Секретаријат, Ресор правосуђа, Ресор за послове нотаријата, адвокатуре, правобранилаштва и бесплатне правне помоћи, Ресор за спровођење Стратегије за борбу против корупције и Ресор за извршење кривичних санкција.2)

У саставу Министарства је Агенција за управљање одузетом имовином, Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица и Центар за пружање бесплатне правне помоћи.

Списак министара

  1. Момчило Мандић (1992—1993)3)
  2. Јово Росић (1993—1995)4)5)
  3. Марко Арсовић (1995—1996)6)7)
  4. Бранко Петрић (1996—1998)8)
  5. Петко Чанчар (1998—2001)
  6. Биљана Марић (2001—2003)
  7. Сауд Филиповић (2003—2005)
  8. Омер Вишић (2006)
  9. Горана Златковић (2013—2014)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 17. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3) , 4) , 6) , 8)
Тада под називом Министарство правосуђа и управе
5)
Два мандата — друга и трећа Влада
7)
Два мандата — четврта и пета Влада
9)
Два мандата — дванаеста и тринаеста Влада
10)
Два мандата — петнаеста и шеснаеста Влада
министарство_правде_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/04 23:43