Корисничке алатке

Алатке сајта


виши_привредни_суд_републике_српске

Виши привредни суд Републике Српске

Виши привредни суд (ВПС), другостепени суд за окружне привредне судове у Републици Српској.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Надлежности

Виши привредни суд је надлежан да:1)

  • одлучује о жалбама против одлука окружних привредних судова, а у првом степену и о другим стварима одређеним законом;
  • одлучује о сукобу надлежности и о преношењу надлежности окружних привредних судова;
  • утврђује правне ставове ради јединствене примјене закона из надлежности окружних привредних судова и
  • врши друге послове одређене законом.

Виши привредни суд у поступку примјењује одговарајуће одредбе Закона о парничном поступку, Закона о ванпарничном поступку, Закона о стечајном поступку и Закона о извршном поступку.

Организација

Организација Вишег привредног суда се утврђује Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, а доноси га предсједник Вишег привредног суда.

Све судије именује Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине.

Сродни чланци

Спољне везе


Visi privredni sud Republike Srpske

1)
Члан 34. Закона о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 37/12)
виши_привредни_суд_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 18:24