Српски покрет Двери

Српски покрет Двери (Двери), парламентарна странка у Србији.

Седиште странке је у Београду, а њен председник је Бошко Обрадовић.

Историја

[…]

Страначко уређење

Страначки органи Српског покрета Двери су: Сабор, Главни одбор, председник и потпредседници, Председништво, Извршни одбор, директор, Надзорни одбор, Политички савет и стручни савети.

Сабор је највиши орган. Сабор чине делегати по функцији и изабрани делегати. Делегати по функцији су: чланови Главног одбора, чланови Извршног одбора, чланови стручних савета, чланови Надзорног одбора, два представника Омладине и два представника Женске снаге. Изабране делегате делегирају управе општинских организација. Свака управа општинске организације може да делегира до 7 делегата.

Главни одбор је највиши орган између два Сабора. Главни одбор чине чланови по функцији, изабрани чланови и кооптирани чланови. Чланови Главног одбора по функцији су: председник, потпредседници, чланови Председништва, председник Извршног одбора, председници стручних савета, народни посланици, посланици у Скупштини АП Војводине, министри, градоначелници, председници општина и градских општина, председници скупштина градова, општина и градских општина.

Председник представља и заступа странку у Србији и иностранству. Председника замењује потпредседник којег он овласти.

Председништво учествује у стварању и вођењу политике странке између два заседања Главног одбора. Председништво има најмање 11 чланова, а чине га чланови по функцији и изабрани чланови. Чланови по функцији су: председник, потпредседници, председник Извршног одбора, директор и организациони секретар.

Посебни организациони облици су Омладина и Женска снага.

Сродни чланци

Спољне везе

Штампање