Корисничке алатке

Алатке сајта


спортско-туристичка_организација_станари

Спортско-туристичка организација Станари

Спортско-туристичка организација Станари (СТОоС), јавна установа чији је оснивач општина Станари и која обавља послове развоја, очувања и заштите туристичких и спортских вриједности на територији општине.

Стоји под надзором општинског Одјељења за привреду и финансије.

Организација

Спортско-туристичка организација Станари (СТОоС)1) основана је Одлуком Скупштине општине Станари од 9. октобра 2015. године у циљу вршења послова развоја, очувања и заштите туристичких и спортских вриједности на територији општине Станари (до 2014. територија општине се налазила у саставу града Добој). Почела је са радом 14. јуна 2016.2)3)

Спортско-туристичка организација Станари има својство правног лица и уписује се у судски регистар. Органи управљања су директор и Управни одбор, а именују се на период од четири године са могућношћу реизбора. Директор представља и заступа Спортско-туристичку организацију, извршава одлуке Управног одбора, организује и руководи радом СТО и обезбјеђује законитост рада СТО. Основни акт општинске спортско-туристичке организације је статут.4)

Директори

Директори Спортско-туристичке организације Станари:

  • Борис Шљивић (од 2016)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Послује под називом „Спортско-туристичка организација општине Станари”
2)
Одлука о оснивању Спортско-туристичке организације општине Станари („Службени гласник општине Станари”, број 7/15)
4)
Чланови 68—71. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске”, број 45/17)
спортско-туристичка_организација_станари.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:24