Петар Кунић

Петар Кунић (Глиница код Слуња, ФНРЈ, 13. фебруар 1949), српски правник, универзитетски професор, доктор правних наука и политичар. Бивши је министар управе и локалне самоуправе Републике Српске и посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Биографија

Петар Кунић је рођен 13. фебруара 1949. године у Глиници код Слуња, ФНРЈ. Пензионисани је редовни професор на Правном факултету у Бањој Луци на Катедри за управно, радно и социјално право,1) као и на Факултету политичких наука у Бањој Луци. Био је вршилац дужности декана Правног факултета.

Бивши је посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, потпредсједник Владе Републике Српске и министар управе и локалне самоуправе.2) Члан је Демократског народног савеза (ДНС).

Радови

Објавио је више од 50 научних и стручних радова. Његове најзначајније објављене монографије и уџбеници су:

  • Управно право — општи и посебни дио, Бања Лука, 2001.
  • Управно право, Бања Лука, 2008.
  • Управно право — посебни дио, Бања Лука, 2008.
  • Република Српска, држава са ограниченим суверенитетом, Бања Лука, 1997.
Штампање