Корисничке алатке

Алатке сајта


пензијски_резервни_фонд_републике_српске

Пензијски резервни фонд Републике Српске

Пензијски резервни фонд Републике Српске (ПРЕФ РС), фонд који обезбјеђује дугорочну финансијску одрживост обавезног пензијског осигурања у Републици Српској.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Усвајањем Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске (2008) сва имовина Фонда ПИО Републике Српске стечена у складу са прописима о приватизацији државног капитала у предузећима и средства стечена управљањем том имовином унесени су као оснивачки улог Фонда ПИО у Пензијски резервни фонд.

Пензијски резервни фонд је затворени инвестициони фонд и основан је у облику акционарског друштва. Он не смије стицати сопствене акције већ управља већ постојећим акцијама портфеља Фонда ПИО.

Друштво за управљање

Резервним фондом управља Друштво за управљање које оснива Фонд ПИО. Друштво је правно лице које се оснива у облику акционарског друштва. Његово сједиште је у Бањој Луци.

Друштво за управљање управља Резервним фондом искључиво у интересу Резервног фонда. Друштво остварује право гласа по основу акција из портфеља Резервног фонда. За свој рад Друштво одговара Скупштини Резервног фонда.

Органи Друштва за управљање су Надзорни одбор и управа.

Надзорни одбор има пет чланова које именује Влада Републике Српске и то једног члана на предлог Савеза синдиката Републике Српске и четири члана на основу јавног конкурса. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године са могућношћу поновног избора.

Друштвом за управљање руководи управа коју чине директор и извршни директори. Управу, на основу јавног конкурса, именује Надзорни одбор Друштва за управљање на период од пет година, са могућношћу поновног избора.

Сродни чланци

Спољне везе

пензијски_резервни_фонд_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/02/05 00:25