Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_мало_црниће

Општина Мало Црниће

Општина Мало Црниће, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Мало Црниће и још 18 насељених места.

Општина има површину од 271 квадратног километра и 11.458 становника.

Политичко уређење

Органи општине Мало Црниће су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 29 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Мало Црниће обухвата укупно 19 насељених места:

 1. Аљудово
 2. Батуша
 3. Божевац
 4. Велико Село
 5. Велико Црниће
 6. Врбница
 7. Забрега
 8. Калиште
 9. Кобиље
 10. Крављи До
 1. Кула
 2. Мало Градиште
 3. Мало Црниће
 4. Салаковац
 5. Смољинац
 6. Топоница
 7. Црљенац
 8. Шапине
 9. Шљивовац

Сродни чланци

Спољне везе

општина_мало_црниће.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:24