Корисничке алатке

Алатке сајта


одлука_о_расписивању_републичког_референдума_2016

Одлука о расписивању републичког референдума (2016)


На основу члана 70. став 1. тачка 5. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), чл. 10. и 11. Закона о референдуму и грађанској иницијативи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/10), Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој посебној сједници, одржаној 15. јула 2016. године, донијела је сљедећу


ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА


I

Републички референдум расписује се на цијелој територији Републике Српске.

II

Референдумско питање о ком ће се грађани Републике Српске изјаснити, гласи:

„ДА ЛИ ПОДРЖАВАТЕ ДА СЕ 9. ЈАНУАР ОБИЉЕЖАВА И СЛАВИ КАО ДАН РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ?“

III

За дан одржавањa референдума утврђује се 25. септембар 2016. године.

IV

За обезбјеђивање финансијских средстава и техничке подршке потребне за провођење овог референдума задужује се Влада Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број: 02/1-021-894/16
15. јула 2016. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 68/16

Odluka o raspisivanju republickog referenduma (2016)

одлука_о_расписивању_републичког_референдума_2016.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/13 21:29