Одлука о расписивању републичког референдума (2011)


На основу члана 70. став 1. т. 2. и 5. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) и чл. 10. и 11. Закона о референдуму и грађанској иницијативи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 42/10), Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој посебној сједници, одржаној 13. априла 2011. године, донијела је


ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА


I

Републички референдум расписује се на цијелој територији Републике Српске.

II

Референдумско питање о којем ће се изјаснити грађани Републике Српске гласи:

Да ли подржавате наметнуте законе од стране Високог представника међународне заједнице у БиХ, посебно о Суду и тужилаштву БиХ и њихову неуставну верификацију у Парламентарној скупштини БиХ?

III

За дан одржавања референдума утврђује се прва недјеља по истеку 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

IV

За обезбјеђивање финансијских средстава и техничке подршке потребне за спровођење овог референдума задужује се Влада Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-614/11
13. априла 2011. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 45/11
Штампање