Корисничке алатке

Алатке сајта


одлука_о_расписивању_републичког_референдума_2015

Одлука о расписивању републичког референдума (2015)


На основу члана 70. став 1. тачка 5. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. и члана 226. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 37/11), чл. 10. и 11. Закона о референдуму и грађанској иницијативи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/10), Народна скупштина Републике Српске на Десетој посебној сједници, одржаној 15. јула 2015. године, донијела је сљедећу


ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ РЕФЕРЕНДУМА


I

Републички референдум расписује се на цијелој територији Републике Српске.

II

Референдумско питање о ком ће се грађани Републике Српске изјаснити, гласи:

„ДА ЛИ ПОДРЖАВАТЕ НЕУСТАВНО И НЕОВЛАШЋЕНО НАМЕТАЊЕ ЗАКОНА ОД СТРАНЕ ВИСОКОГ ПРЕДСТАВНИКА МЕЂУНАРОДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, ПОСЕБНО НАМЕТНУТЕ ЗАКОНЕ О СУДУ И ТУЖИЛАШТВУ БИХ И ПРИМЈЕНУ ЊИХОВИХ ОДЛУКА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“.

III

За дан одржавања референдума утврђује се прва недјеља пo истеку 50 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

IV

За обезбјеђивање финансијских средстава и техничке подршке потребне за провођење овог референдума задужује се Влада Републике Српске.

V

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број: 02/1-021-882/15
15. јула 2015. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 86/17
одлука_о_расписивању_републичког_референдума_2015.txt · Последњи пут мењано: 2019/11/22 00:08 од жељко_тодоровић