Корисничке алатке

Алатке сајта


закон_о_дану_републике_српске_2016

Закон о Дану Републике Српске (2016)


ЗАКОН
О ДАНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Овим законом утврђује се Дан Републике Српске (у даљем тексту: Дан Републике) и одређује надлежни орган који уређује начин како грађани, републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужнo-предузетничке дјелатности обиљежавају и празнују Дан Републике.

Члан 2.

(1) На основу потврђене воље грађана Републике Српске, 9. јануар се утврђује као Дан Републике.

(2) Дан Републике обиљежава се и празнује као секуларни празник.

Члан 3.

Влада Републике Српске својом одлуком уређује начин обиљежавања и празновања Дана Републике.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број: 02/1-021-1239/16
25. октобра 2016. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 113/16

Zakon o Danu Republike Srpske (2016)

закон_о_дану_републике_српске_2016.txt · Последњи пут мењано: 2021/10/11 10:48