Корисничке алатке

Алатке сајта


статути_ордена_и_медаља_републике_српске_1995

Статути ордена и медаља Републике Српске (1995)


На основу члана 11. Закона о одликовањима и признањима („Службени гласник Републике Српске”, број 4/93),
председник Републике Српске, доноси


СТАТУТЕ
ОРДЕНА И МЕДАЉА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутима ордена и медаља Републике Српске ближе се одређује изглед, организација, критеријуми за додељивање, начин ношења, обавезе и права лица која су одликована.

Члан 2.

Под орденима, овим статутима подразумевају се јавна државна признања која се додељују лицима или институцијама за изузетне заслуге према држави Републици Српској.

Члан 3.

Под медаљама, овим статутима подразумевају се јавна државна признања која се додељују лицима или колективитетима за једнократне изузетне заслуге и дела која су по својој природи непоновљива и јединствена, односно признања за добро обављену дужност и службу или за учествовање у одређеном догађају.

У смислу дефиниције из претходних чланова, ордени су:

- Орден Републике Српске
- Орден Немањића
- Орден Карађорђеве звезде Републике Српске
- Орден Милоша Обилића
- Орден Његоша
- Орден Крст милосрђа

Медаље су:

- Медаља Петра Мркоњића
- Медаља мајора Милана Тепића
- Медаља заслуга за народ
- Златна и сребрна медаља за храброст
- Медаља за војне заслуге
- Медаља за војничке врлине

Члан 4.

Установљава се Канцеларија ордена Републике Српске у којој се води евиденција одликованих лица и обављају сви остали послови везани за област одликовања и признања.

Члан 5.

На челу Канцеларије ордена налази се шеф канцеларије ордена Републике Српске кога именује председник Републике на време од 4 године.

Шеф канцеларије ордена Републике Српске може бити изабран међу лицима која имају I ред неког од Ордена Републике Српске. Канцеларија ордена има секретара и калиграфа. Поставља их председник Републике за време од 3 године на предлог шефа канцеларије ордена.

Члан 6.

Уз орден или медаљу издаје се повеља коју формулише Канцеларија ордена, а потписује је председник Републике.

Члан 7.

У оквиру Канцеларије ордена налази се депо који омогућава ускладиштење и чување ордена, медаља и повеља Републике Српске.

ОРДЕНИ (начин изведбе)

1. Орден Републике Српске

Орден Републике Српске на огрлици
- Велики крст на огрлици (Grand-collar) и орденска звезда на прсима.

Орден Републике Српске на ленти
- Велики крст на ленти (Grand-croix) и орденска звезда на прсима.

2. Орден Немањића

Орден на лентици (трака) око врата (Grand-officier) и орденска звезда на прсима

3. Орден Карађорђеве звезде Републике Српске

Орден Карађорђеве звезде Републике Српске I реда
- Велики крст на ленти (Grand-croix) и орденска звезда на прсима

Орден Карађорђеве звезде Републике Српске II реда
- Велики крст на лентици (трака) око врата (Grand-officier) и орденска звезда на прсима

Орден Карађорђеве звезде Републике Српске III реда
- Мањи крст на троугласто савијеној лентици (Officier) (трака) на прсима

4. Орден Милоша Обилића

Велики крст (Grand-croix) на прсима

5. Орден Његоша

Орден Његоша I реда
- Велики крст на ленти (Grand-croix) и орденска звезда на прсима

Орден Његоша II реда
- Велики крст на лентици (трака) око врата (Grand-officier) и орденска звезда на прсима

Орден Његоша III реда
- Мањи крст на троугласто савијеној (Officier) лентици (трака) на прсима

6. Орден Крст милосрђа

Мали крст о троугласто савијеној лентици (трака) (Officier) за мушкарце или машници на прсима за жене

СТАТУТИ ОРДЕНА

Орден Републике Српске

Установљен Одлуком Народне скупштине Републике Српске 25. априла 1993. године.

Орден Републике Српске је највиши орден у држави.

Додељује се са огрлицом и са лентом.

Орден Републике Српске са огрлицом

По правилу додељује се шефовима страних држава, затим најистакнутијим личностима за изванредан рад и заслуге у развијању и јачању свести српског народа у борби за слободу и независност као и личностима и институцијама које су дале значајан допринос у стварању Републике Српске.

- Орден Републике Српске са огрлицом састоји се од следећих инсигнија:

а) Орденског знака следећег описа:

Златни грчки зракасти крст чији се кракови састоје од седам (7) латица код којих дужина опада од централног ка периферији. У средишту крста је црвено емајлирани кружни медаљон преко кога је постављен двоглави сребрни орао са круном (Грб Републике Српске). Између кракова крста који су степенасто распоређени налази се по једно сребрно оцило. Плодна храстова гранчица која је златна и патинирана, повезује кракове крста тангирајући крајеве најкраћих латица крста. Простор између орла и храстових гранчица попуњен је транспарентним краљевско плавим емајлом који је просут по сребрној зракастој подлози.

Распон кракова крста мерећи од крајева два супротна најдужа крака је 70 мм.

б) Орденске огрлице следећег описа:

Орденска огрлица се састоји од следећих елемената:

а) Пекторал кога чини златни медаљон у облику штита који је црвено емајлиран и на коме је суперпониран сребрни двоглави орао. Штит је надвишен златном круном Немањића (византијски тип круне).

б) Златне плодне храстове гране са жиром и златне плодне ловорове гране која је од црвеног злата и са плодовима од транспарентног емајла. Из плодних грана храста и ловора издвајају се гранчице од злата које праве плетени ланац са једне и друге стране пекторала, са 10 (десет) плочица од злата са емајлирано црвеним пољима која чине крст са оцилима.

- Орден Републике Српске на огрлици носи се у најсвечанијим приликама искључиво на огрлици око врата, а орденска звезда се носи на левој страни груди.

в) Орденске звезде следећег описа:

Орденска звезда је сребрна, зракаста, фасетирана са осам једнаких кракова. Пречник орденске звезде је 90 мм.

У њеном средишту суперпониран је аверс орденског знака без круне у надвишењу.

Пречник овог орденског знака мерено од крајева супротних кракова крста је 50 мм.

На полеђини сребрно исполиране звезде угравиран је натпис „Република Српска 1993”.

г) Минијатура која представља само орденски знак са круном димензија 31 мм мерено до супротних крајева кракова крста.

Орден Републике Српске са лентом

- Орден Републике Српске са лентом по правилу додељује се истакнутим појединцима за нарочите заслуге у развијању и учвршћивању сарадње и политичких односа између Републике Српске и других држава, те за изузетан допринос за Српску државу.

Орден Републике Српске са лентом састоји се од следећих инсигнија:

а) Орденског знака следећег описа:

Сребрни грчки зракасти крст чији се кракови састоје од седам (7) латица код којих дужина опада од централног ка периферним. У средишту крста је црвено емајлирани кружни медаљон преко кога је постављен сребрни двоглави орао са круном (Грб Републике Српске). Између кракова крста који су степенасто распоређени налази се по једно златно оцило. Плодна храстова гранчица која је златна и патинирана (црвено злато) повезује кракове крста тангирајући крајеве најкраћих латица крста. Простор између оцила и храстових гранчица попуњен је транспарентним краљевско плавим емајлом који је просут по сребрној зракастој подлози.

Орденски знак је надвишен златном краљевском круном пречника 28 мм. Реверс је неамајлиран осим централног црвеног медаља на коме је златни иницијал „Р.С.1993”.

Распон кракова крста мерећи од крајева два супротна најдужа крака је 70 мм.

б) Орденске звезде следећег описа:

Орденска звезда је позлаћена (сребрна) зракаста, фасетирана са осам једнаких кракова. Пречник орденске звезде је 90 мм.

На њеном средишту суперпониран је аверс орденског знака без круне у надвишењу. Пречник овог орденског знака мерено од крајева супротних кракова крста је 60 мм. На полеђини позлаћене (сребрне) исполиране звезде налази се угравирано „Република Српска 1993”.

в) Орденске ленте следећег описа:

Орденска лента је краљевско плаве боје, израђена од моариране свиле ширине 101 мм.

Ивице ленте представљене су српском тробојком у распореду боја с лева на десно — црвено 3 мм; плаво 3 мм; бело 3 мм; плаво 83 мм; бело 3 мм; плаво 3 мм; црвено 3 мм.

На крају лента је спојена у розету са машном испод које је аграфа на коју се качи орденски знак.

Минијатуре ордена која представља орденски знак са круном димензија 31 мм, мерено од супротних крајева кракова крста.

Орден Републике Српске на ленти носи се у најсвечанијим приликама о ленти пребаченој преко десног рамена са орденским знаком на левом боку, а орденска звезда се носи на левој страни груди.

Критеријуми додељивања

Орден Републике Српске са огрлицом додељује се председницима држава, затим изузетним личностима и институцијама које су својом функцијом дале немерљив допринос у борби српског народа за стварање своје државе. Овај орден је привилегија председника Републике Српске.

Орден Републике Српске на ленти додељује се потпредседницима држава, председницима парламената, шефовима влада, члановима владарских породица, те поглаварима цркава. Овај орден се може изузетно доделити и другим личностима које су дале и дају знатан допринос у борби за физички и духовни опстанак и развој Републике Српске.

При давању предлога, предлагач ће се придржавати следећих оквирних критеријума:

Орден Републике Српске на огрлици

- У оквиру дипломатије:
Владарима и председницима православних и пријатељских држава.

- У оквиру јавне ангажованости:
Појединцима или институцијама које су дале немерљив допринос у борби за опстанак српског народа, стварању Српске државе, њен развој и просперитет.

- У оквиру СПЦ-е:
Српским православним архиепископима и архиепископима других православних земаља.

Орден Републике Српске на ленти

- У оквиру дипломатије:
Потпредседницима православних и пријатељских држава, председницима парламената, председницима влада.

- У оквиру јавне ангажованости:
Председнику уставног суда, појединцима и институцијама које су дале значајан допринос за стварање Српске државе и њен развој.

Орден Немањића

Установљен Одлуком Народне скупштине Републике Српске 15. априла 1993. године.

Орден Немањића додељује се у једном (I) реду.

Орден Немањића састоји се од следећих инсигнија:

а) Орденског знака следећег описа:

Двоглави сребрни орао у полету, надвишен златном краљевском круном, на грудима носи црвени штит на коме се налази са четири сребрна оцила између кракова крста.

Орао је оружан златним кљуновима и канџама.

У реверсу орденског знака рељефно је исписан текст: „Република Српска својим јунацима 1993”.

Орден је висине, мерено од врха круне до најдужег репног пера 70, а ширине 45 мм.

б) Орденске звезде следећег описа:

Орденска звезда је осмокрака са четири дужа и четири краћа крака, зракаста, канелирана и позлаћена. У центру звезде суперпониран је аверс орденског знака.

Пречник орденске звезде је 90 мм, а димензије орденског знака су: ширина, мерено од крајева орлових крила — 45; висина, мерено од темена орлових глава до најдужег репног пера — 55 мм.

в) Орденске лентице следећег описа:

Орденска лентица је трака од маориране свиле јарко црвене боје, ширине 40 мм, која по ивицама има по једну белу пругу ширине 5 мм, одмакнуту од крајева по 5 мм кроз коју централно пролази златна пруга ширине 1 мм. Укупна дужина траке је 70 мм.

Орден Немањића носи се на лентици (трака) око врата, а орденска звезда на левој страни груди.

г) Минијатуре ордена која је висине 27 мм мерено од врха круне до најдужег репног пера и која се може израђивати по наруџби.

Критеријуми додељивања

Орден Немањића се додељује јединицама и припадницима оружаних снага Републике Српске који су се истакли јуначким подвизима у оружаној борби и представљају нарочит пример јунаштва и служе као узор свим будућим генерацијама како се бори за слободу и отаџбину.

Овај се орден изузетно може доделити и грађанским лицима која су дала посебно значајан допринос у организовању и вођењу одбране српског народа у Републици Српској.

У изузетним случајевима овај орден може се доделити и представницима српских и других држава које су помогле борбу српског народа у Републици Српској.

При давању предлога, предлагач ће се придржавати следећих оквирних критеријума.

Орден Немањића

- У оквиру оружаних снага Републике Српске
Појединцима и јединицама од формације батаљона - одреда и више.

- У оквиру дипломатије:
Председницима српских држава, председницима држава и председницима влада савезних држава.

- У оквиру јавне делатности:
Представницима српских и других православних и пријатељских земаља.

- У оквиру СПЦ-е:
Православним архиепископима, митрополитима и епископима СПЦ-е и православних цркава пријатељских земаља.

Орден Карађорђеве звезде Републике Српске

Установљен Одлуком Народне скупштине Републике Српске 25. априла 1993. године.

Орден Карађорђеве звезде Републике Српске додељује се у три (III) реда.

I ред је Орден Карађорђеве звезде Републике Српске са лентом и орденском звездом.

II ред је Орден Карађорђеве звезде Републике Српске са лентицом (траком) око врата и орденском звездом.

III ред је Орден Карађорђеве звезде Републике Српске на троугластој траци.

- Орден Карађорђеве звезде Републике Српске I реда састоји се од следећих инсигнија:

а) Орденског знака следећег описа:

Сребрни крст једнаких кракова који се шире од центра према крајевима, чије су бочне ивице кракова конкавне, а темене конвексне. У центру крста налази се црвено емајлиран медаљон који носи представу сребрног двоглавог орла (Грб Републике Српске). Између кракова сребрног крста налазе се укрштени српски мачеви сребрних сечива окренутих навише, златних накрсница дршки и јабука који су положени на зракасту златну подлогу. Подлогу чине 44 златне зраке неједнаке дужине. На оштрицама (сечивима) мача почива по једно златно оцило које је одмакнуто од централног медаљона. У надвишењу крста налази се златна краљевска круна.

У реверсу орденског знака, у централном медаљону који је емајлиран налази се златни иницијал „Р.С. 1993”.

Пречник орденског знака је 55 мм, а круне 25 мм.

б) Орденске звезде следећег описа:

Орденска звезда је златна, зракаста, фасетирана са четири дужа и четири краћа крака у чијем је центру суперпониран аверс орденског знака без круне пречника 45 мм мерено од крајева супротних кракова крста. Пречник орденске звезде мерено од краја дужих кракова је 90 мм.

На реверсу орденске звезде који је фино полиран угравиран је текст „Република Српска 1993”.

в) Орденске ленте следећег описа:

Орденска лента је од јарко црвене моариране свиле ширине 101 мм.

Ивице ленти обојене су једном златном пругом ширине 4 цм на одстојању од краја ленте 5 мм. На крају лента је спојена у розету са машном испод које је графа на коју се качи орденски знак.

г) Минијатуре ордена која је пречника 22 мм мерено од крајева супротних кракова крста, а може се радити по наруџби.

- Орден Карађорђеве звезде Републике Српске I реда носи се на следећи начин:

Орденски знак се носи на ленти пребаченој преко десног рамена тако да је знак на левом боку, а орденска звезда је на левој страни груди.

- Орден Карађорђеве звезде Републике Српске II реда носи се на лентици (трака) око врата, а орденска звезда носи се на десној страни груди.

- Орден Карађорђеве звезде Републике Српске III реда носи се на троугласто савијеној траци на левој страни груди.

Број одликованих лица овим орденом ограничен је на:

5 ордена I реда годишње
12 ордена II реда годишње
25 ордена III реда годишње

Осим у првој години додељивања када број додела ордена није ограничен.

- Орден Карађорђеве звезде Републике Српске II реда састоји се од следећих инсигнија:

а) Орденског знака следећег описа:

Сребрног крста једнаких кракова који се шире од центра према крајевима, чије су бочне ивице кракова конкавне, а темене конвексне.

У центру крста налази се црвено емајлиран медаљон који носи представу сребрног двоглавог орла (Грб Републике Српске). Између кракова сребрног крста налазе се укрштени српски средњовековни мачеви, сребрних сечива окренутих навише, златних накрсница, дршки и јабука, који су положени на зракасту златну подлогу. Подлогу чине 44 позлаћене зраке неједнаке дужине. На сечивима (оштрицама) мачева почива по једно златно оцило које је одмакнуто од централног медаљона. У надвишењу крста налази се златна краљевска круна.

У реверсу орденског знака који је емајлиран налази се златни иницијал „Р.С. 1993”.

Пречник орденског знака мерено од крајева супротних кракова крста је 55 мм, а ширина круне у надвишењу је 25 мм.

б) Орденске звезде следећег описа:

Орденска звезда је од сребра, позлаћена, зракаста, фасетирана са четири дужа и четири краћа крака у чијем је центру суперпониран аверс орденског знака пречника 45 мм мерено од крајева супротних кракова. Пречник орденске звезде мерено од краја дужих кракова је 90 мм.

На реверсу орденске звезде који је високо полиран угравиран је текст „Република Српска 1993”.

в) Орденске лентице (трака) следећег описа:

Орденска трака је од јарко црвене моариране свиле ширине 40 мм.

По крајевима траке налазе се пруге златне боје ширине 3 мм, које су од крајева траке одмакнуте по 3 мм.

г) Минијатуре ордена која је пречника 22 мм мерено од крајева супротних крајева кракова крста, а може се израђивати по наруџби.

- Орден Карађорђеве звезде Републике Српске III реда састоји се од следећих инсигнија:

а) Орденског знака следећег описа:

Сребрног крста једнаких кракова који се шире од центра према крајевима, чије су бочне ивице кракова конкавне, а темене конвексне. У центру крста налази се црвено емајлиран медаљон који носи представу двоглавог сребрног орла (Грб Републике Српске).

Између кракова сребрног крста налазе се укрштени српски средњевековни мачеви, сребрних сечива (оштрица) окренутих навише, златних накрсница, дршки и јабука који су положени на зракасту златну подлогу.

Подлогу чине 44 златна зрака неједнаке дужине. На сечивима (оштрицама) мачева почива по једно златно оцило које је одмакнуто од централног медаљона. У надвишењу крста пречника 46 мм налази се златна краљевска круна пречника 20 мм.

У реверсу орденског знака који није емајлиран налази се сребрни иницијал „Р.С. 1993”.

б) Орденске троугласте траке

Орденска трака је израђена од моариране свиле јарко црвене боје ширине 40 мм. По крајевима траке налазе се златне пруге ширине 3 мм, које су од крајева траке одмакнуте по 3 мм.

Трака је савијена у троугласти облик.

Троугласта трака се на груди копча металном шналом.

в) Минијатуре ордена која је пречника 22 мм мерено од крајева супротних кракова крста, а може се израђивати по наруџби.

Критеријуми додељивања

- Орден Карађорђеве звезде Републике Српске се додељује за изванредне успехе у командовању и руковођењу јединицама оружаних снага Републике Српске у оружаној борби. Орден Карађорђеве звезде изузетно се може доделити и у миру за изванредне заслуге у руковођењу и организовању оружаних снага.

При давању предлога, предлагач ће се придржавати следећих оквирних критеријума:

Орден Карађорђеве звезде Републике Српске I реда

- Генералима и високим официрима оружаних снага Републике Српске који су командовали јединицама најмање ранга корпуса или полицијским снагама МУП-а на нивоу министарства за успешно добијену битку од значаја за коначни исход рата.

Орден Карађорђеве звезде Републике Српске II реда

- Генералима и високим официрима оружаних снага Републике Српске који су на дужностима начелника Штаба корпуса, односно штаба полицијских снага МУП-а, на дужностима помоћника команданта у Главном штабу Војске или на другим дужностима истог ранга у војсци и МУП-у, а који су својим радом и заслугама допринели успешном завршетку оружане борбе.

Овај орден се може доделити и јединицама ранга бригаде оружаних снага које су у више битака извојевале победе од значаја за успешан завршетак оружане борбе.

Орден Карађорђеве звезде Републике Српске III реда

Припадницима оружаних снага Републике Српске који су командовали јединицама најмање ранга батаљона - одреда, а чије су јединице оствариле више победа од значаја за успешан завршетак оружане борбе. Јединицама од батаљона - одреда, па на више које су извојевале више победа у борби од значаја за завршетак рата.

Орден Милоша Обилића

Установљен Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 25. априла 1993. године.

Орден Милоша Обилића додељује се у једном (I) реду.

Представљен је у форми великог крста и директно се помоћу шнале (патента за копчање) поставља на груди.

а) Орденски знак има следећи опис:

Сребрни грчки крст чији су кракови са седам (7) степенасто распоређених латица постављен је преко исто тако сребрних српских мачева са врховима окренутих навише. Накрснице, дршке и јабуке мачева су у позлати. У центру крста налази се утиснути позлаћени медаљон са ликом Милоша Обилића. Између кракова крста, тангирајући најниже латице и руб медаљона налази се по једно златно оцило које је положено на оштрице мачева.

У реверсној страни ордена налази се по дужини хоризонталних кракова крста угравиран или рељефно урађен текст „Република Српска 1993 за храброст”. Пречник ордена је 45 мм, мерено од супротних крајева кракова крста.

Минијатура ордена Милоша Обилића је димензија 24 мм мерено од супротних крајева кракова крста, а може се израђивати по наруџби.

Орден Милоша Обилића носи се на шнал (Шраф) на левој страни груди.

Заменица (врпца) је израђена од моариране свиле јарко црвене боје.

Критеријуми додељивања

Орден Милоша Обилића додељује се свим припадницима Оружаних снага Републике Српске без обзира на чин и ранг, који су у директним борбеним акцијама показали осведочену изузетну храброст и истакли се у јуначким подвизима.

Овај орден се у изузетним ситуацијама може доделити и у миру војним лицима, грађанима и припадницима МУП-а који су у опасним ситуацијама, спашавајући људске животе и материјална добра, извршили дело или чин у коме је до израза дошла лична храброст и самопожртвовање.

Свака додела овог ордена подразумева да је живот одликованог током извршења дела за који је одликован био изложен смртној опасности, односно губитку телесног интегритета.

При давању предлога предлагач ће се придржавати следећих оквирних критеријума:

Орден Милоша Обилића

- Свим припадницима оружаних снага Републике Српске без обзира на чин и ранг који су у борбеним дејствима исказали осведочену личну храброст.

Свим војним, грађанским лицима и припадницима МУП-а који су ван борбених дејстава или у миру, показали највиши степен личне храбрости и самопожртвовања спасавајући људске животе и материјална добра излажући живот непосредној опасности.

Орден Његоша

Установљен Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 25. априла 1993. године.

Орден Његоша се додељује у III реда:

I ред: Орден Његоша са лентом и орденском звездом

II ред: Орден Његоша на огрлици (трака) око врата и орденском звездом

III ред: Орден Његоша на троугластој траци.

- Орден Његоша I реда састоји се од следећих инсигнија:

а) Орденског знака, следећег описа:

Сребрни крст једнаких кракова који се шире од центра према крајевима, где у теменом делу сваки од кракова има облик (визуру) отворене књиге. Сребрни краци су оивичени уском траком плавог емајла. Између кракова крста налази се венац плодног маслиновог листа од злата. У централном делу крста налази се медаљон са ликом врха Ловћена са старом капелом Св. Петра Цетињског - црквом Његошевом, урађеном у емајлу. Између кракова крста тангирајући медаљон који је оивичен плавим емајлом налази се по једно златно оцило које је положено на зракасту сребрну подлогу плаво емајлирану. У надвишењу орденског знака налази се златна круна.

У реверсу орденског знака који је емајлиран налази се рељефни златни натпис „Република Српска 1993” плус цитат „Прегаоцу Бог даје махове”.

Пречник орденског знака мерено од крајева супротних кракова крста је 55 мм, а пречник краљевске круне у надвишењу је 28 мм.

б) Орденске звезде следећег описа:

Орденска звезда је позлаћена, зракаста, фасетирана, са четири дужа и четири краћа крака у чијем је центру суперпониран аверс орденског знака који је пречника 45 мм. Пречник орденске звезде мерено од краја дужих кракова је 90 мм. На задњој страни орденске звезде угравиран је текст „Република Српска 1993”.

в) Орденске ленте следећег описа:

Орденска лента је од беле (сребрне) моариране свиле димензија 101 мм са плавим пругама са крајева ленте ширине 4 мм исто толико одмакнуте од краја ленте.

На крају је лента спојена у розету са машном испод које је аграфа на коју се качи орденски знак.

г) Минијатуре ордена која је пречника 22 мм мерено од крајева супротних кракова орденског знака, а може се израђивати по наруџби.

- Орден Његоша I реда носи се на следећи начин:

Орденски знак се носи на ленти пребаченој преко левог рамена тако да је орденски знак на десном боку, а орденска звезда на левој страни груди.

- Орден Његоша II реда носи се на лентици (трака) око врата, а орденска звезда на левој страни груди.

- Орден Његоша III реда носи се на троугласто савијеној траци на левој страни груди.

Број лица одликованих овим орденом ограничен је на:

10 ордена I реда годишње
20 ордена II реда годишње
30 ордена III реда годишње

Осим у првој години додељивања када број додела ордена није ограничен.

- Орден Његоша II реда састоји се од следећих инсигнија:

а) Орденског знака, следећег описа:

Сребрни крст, једнаких кракова који се шире од центра према крајевима, где у теменом делу сваки од кракова има облик (визуру) отворене књиге. Сребрни кракови крста су оивичени уском траком краљевски плавог емајла. Између кракова крста налази се венац од плодног маслиновог листа од злата. У централном делу крста налази се медаљон са ликом врха Ловћена са старом капелом Св. Петра Цетињског - црквом Његошевом, која је урађена у емајлу. Између кракова крста тангирајући медаљон налази се по једно златно оцило које је положено на зракасту сребрну подлогу која је прекривена транспарентним плавим емајлом. У надвишењу орденског знака налази се златна краљевска круна.

У реверсу орденског знака на емајлираном медаљону налази се рељефни сребрни натпис „Република Српска 1993” и цитат „Прегаоцу Бог даје махове”.

Пречник орденског знака мерено од крајева супротних кракова крста је 45 мм, а пречник краљевске круне у надвишењу је 20 мм.

б) Орденске звезде, следећег описа:

Орденска звезда је сребрна, зракаста, фасетирана, са четири дужа и четири краћа крака у чијем је центру суперпониран аверс орденског знака без круне у надвишењу и који је пречника 45 мм.

Пречник орденске звезде, мерено од крајева дужих кракова је 90 мм. На реверсу орденске звезде који је фино исполиран угравиран је текст „Република Српска 1993”.

в) Орденске лентице (трака), следећег описа:

Орденска лентица (трака) је од беле (сребрне) моариране свиле ширине 40 мм са плавим пругама по крајевима траке ширине 3 мм и по 3 мм одмакнуте од крајева траке.

г) Минијатуре ордена чији је пречник 22 мм мерено од крајева супротних кракова крста и може се израђивати по наруџби.

- Орден Његоша III реда састоји се од следећих инсигнија:

а) Орденског знака, следећег описа:

Сребрни крст једнаких кракова који се шире од центра према крајевима, где у теменом делу сваки од кракова има облик (визуру) отворене књиге. Сребрни кракови крста су оивичени уском траком краљевски плавог емајла. Између кракова крста налази се венац од плодног маслиновог листа од злата. У централном делу крста налази се медаљон са ликом врха Ловћена са старом капелом Св. Петра Цетињског - црквом Његошевом, која је урађена у емајлу. Између кракова крста тангирајући медаљон налази се по једно златно оцило које је положено на зракасту сребрну подлогу која је прекривена транспарентним плавим емајлом. У надвишењу орденског знака налази се златна краљевска круна.

У реверсу орденског знака на неамајлираном медаљону налази се рељефни сребрни натпис „Република Српска 1993” и цитат „Прегаоцу Бог даје махове”.

Пречник орденског знака мерено од крајева супротних кракова крста је 45 мм, а пречник краљевске круне у надвишењу је 20 мм.

б) Орденске троугласте траке следећег описа:

Орденска трака је израђена од беле (сребрне) моариране свиле ширине 40 мм. Са крајева траке налазе се краљевски плаве пруге ширине 3 мм које су по 3 мм одмакнуте од крајева траке.

Орденска трака савијена је у троугласти облик, а на груди се причвршћује металном шналом.

в) Минијатуре ордена која је пречника 22 мм мерено од крајева супротних кракова крста, а може се израђивати по наруџби.

Критеријуми додељивања

Орден Његоша се додељује појединцима, предузећима, установама и другим организацијама који својим изванредним радним подвизима или признатим радом имају заслуге за привредни, научни, културни и духовни развитак Републике Српске, односно за посебне заслуге на пољу јавне делатности и активности којом се доприноси општем напретку Српске државе.

Овај орден може се додељивати СПЦ-и (институцијама у оквиру СПЦ-е) и појединцима за изванредан допринос у духовној сфери.

При давању предлога, предлагач ће се придржавати следећих оквирних критеријума:

Орден Његоша I реда

- У оквиру дипломатије:
Министрима спољних послова, амбасадорима, вицепремијерима страних држава, председницима парламената и уставних судова.

- У оквиру јавне ангажованости:
Предузећима, установама, организацијама, министрима и члановима академије наука и уметности српских земаља, редовним професорима универзитета, деканима и ректорима универзитета и носиоцима највиших правосудних функција, те носиоцима највећих националних и међународних признања.

- У оквиру оружаних снага Републике Српске:
Генералима, адмиралима, начелницима управа и штабова, начелницима школа и академија.

- У оквиру СПЦ-е:
Православним епископима, деканима теолошких факултета и ректорима богословија.

Орден Његоша II реда

- У оквиру дипломатије:
Генералним конзулима, првим секретарима амбасада, шефовима протокола, члановима врховних судова.

- У оквиру јавне ангажованости:
Предузећима, установама, организацијама, заменицима и помоћницима министара, начелницима ЦЈБ-а и ЦРДБ, ванредним професорима универзитета и доцентима, заслужним јавним радницима у просвети, култури, спорту, привреди и здравству.

- У оквиру оружаних снага Републике Српске:
Официрима од ранга мајора на више.

- У оквиру СПЦ-е:
Игуманима и архимандритима великих манастира, архијерејским намесницима, ставрофорима и носиоцима црвеног појаса.

Орден Његоша III реда

- У оквиру дипломатије:
Конзулима и аташеима, дипломатским саветницима, другим и трећим секретарима амбасада и посланстава.

- У оквиру јавне ангажованости:
Предузећима, установама, организацијама, лицима која су се посебно истакла на подручју јавног деловања у било којој области.

- У оквиру оружаних снага Републике Српске:
Официрима од чина потпоручника до чина капетана I класе.

- У оквирима СПЦ-е:
Лицима ранга презвитера и монасима од ранга протосинђела на више.

Орден Крст милосрђа

Установљен Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 25. априла 1993. године.

Орден Крст милосрђа додељује се у једном (I) реду.

Орден Крст милосрђа састоји се од следећих инсигнија:

а) Орденског знака следећег описа:

Позлаћени, црвено емајлирани крст, у чијем се центру налази црвено емајлирани елиптични медаљон на коме је у емајлу Грб Републике Српске. Између кракова крста налази се по једно златно оцило које је са краковима крста повезано сребрним валовитим орнаментима. Крст је у реверсу неамајлиран и има следећу девизу која је угравирана „Р.С. 1993” „Љуби ближњега свога”.

У надвишењу крста налази се златна круна.

Пречник крста, мерено од крајева супротних кракова је 40 мм, а пречник краљевске круне је 20 мм.

б) Орденске траке следећег описа:

Орденска трака је светло плаве боје од моариране свиле. За лица женског пола трака је у облику машне, а за мушкарце трака је савијена у троугласти облик и носи се на левој страни груди.

Ширина моариране траке је 40 мм.

Критеријуми додељивања

Орден Крст милосрђа се додељује колективима и појединцима за посебне заслуге, којима су се нарочито истакли као пример пожртвовања и храбрости у њези рањеника и болесника за време оружане борбе у одбрани Републике Српске. Колективима, службама и другим организацијама и установама, СПЦ и појединцима у оквиру СПЦ-е, а за пружање помоћи и за његу рањеника и болесника за време борбе за одбрану Републике Српске. Орден Крст милосрђа, изузетно се може додељивати и у миру за изванредне заслуге у организовању у спровођењу заштите, старању, и његе болесних, старих и повређених у време мира; ако је земља погођена елементарним непогодама већих размера; епидемијама или каквом другом несрећом чије последице масовно погађају становништво Републике Српске, неке друге српске државе или човечанство уопште.

При давању предлога, предлагач ће се придржавати следећих оквирних критеријума:

Орден Крст милосрђа

- Свим лицима без обзира на ранг, положај и пол, председницима организација Црвеног крста и другим добротворним установама, болницама, бањама и сл.

- Великим дародавцима, доброчинитељима и хуманитарним радницима у духу основне намене ордена.


Следећи ордени Републике Српске имају своју орденску Крсну славу:

Орден Немањића: Светог Првомученика архиђакона Стефана
Орден Карађорђеве звезде Републике Српске: Светог Апостола Андреја Првозваног
Орден Његоша: Светог Митрополита Петра Цетињског.

СТАТУТИ МЕДАЉА

Медаља Петра Мркоњића

Установљена Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 25. априла 1993. године.

Медаља Петра Мркоњића додељује се у једној класи.

Медаља Петра Мркоњића има следећи опис:

Медаља је кружног облика, искована од сребра и позлаћена, пречника 36 мм и тежине 23,5 гр.

На аверсу (лицу) се налази портретно попрсје Краљевића Петра I Карађорђевића, касније Краља Србије, у униформи из периода Српског устанка против Турака у Босни 1875. године. На левој страни медаље је полукружни текст Петар Мркоњић.

Медаља у реверсу (наличју) садржи:

У централном делу је двоглави орао са круном (Грб Републике Српске) на стилизованој српској застави. У горњем делу медаље полукружно је исписана девиза медаље „Својим јунацима”, а у њеном доњем делу такође полукружно „Република Српска 1993”.

Медаља Петра Мркоњића носи се на моарираној траци окаченој на копље у висини горње ивице заставе. Трака је од моариране свиле ширине 36 мм, а дужине 70 мм, у боји српске тробојке распоређене на следећи начин: Основна боја у ширини 22 мм је јарко црвена, а према оба краја траке од центра према вани су пруге ширине: бела 2 мм, плава 2 мм и црвена 2 мм.

Ако се медаља додели појединцу тада је носи на левој страни груди на троугласто савијеној траци од моариране свиле ширине 36 мм.

Критеријуми додељивања

Медаља Петра Мркоњића додељује се јединицама оружаних снага које су у оружаној борби оствариле више значајних подвига и одлучујуће придонеле победи над непријатељем. Изузетно, ова се медаља може доделити и старешини, а по предлогу јединице, под чијом је командом одликована јединица извојевала подвиге због којих је одликована медаљом Петра Мркоњића.

При предлагању, предлагач ће се држати следећих оквирних критеријума:

Медаља Петра Мркоњића

Јединицама оружаних снага било које јачине и официру који им је командовао, било ког чина.

Медаља мајора Милана Тепића

Установљена је Одлуком Народне скупштине Републике Српске 25. априла 1993. године.

Медаља Милана Тепића додељује се у једној класи.

Медаља мајора Милана Тепића има следећи опис:

Медаља је кружног облика, искована од сребра пречника 36 мм и тежине 25 грама.

На аверсу се налази портретно попрсје мајора Милана Тепића у униформи. На левој страни медаље полукружно је исписан текст: Херој Милан Тепић.

Медаља у реверсу садржи:

У централном делу је двоглави орао са круном (Грб Републике Српске) на стилизованој српској застави. У горњем делу медаље полукружно је исписана девиза медаље „Слава, то је страшно сунце мученика”, а у доњем делу, такође, полукружном „Република Српска 1993”.

Медаља мајора Милана Тепића носи се на левој страни груди, о троугласто савијеној траци од моариране свиле ширине 36 мм, код које су боје српске тробојке распоређене на следећи начин:

Основно поље ширине 23 мм је јарко црвене боје, а према крајевима траке налазе се две пруге следеће ширине: плава 3 мм и бела 3 мм.

Критеријуми додељивања

Медаља мајора Милана Тепића додељује се за исказану личну храброст у борби за слободу земље где је исказан висок степен самопожртвовања. Ово одликовање се може доделити и мањој јединици оружаних снага Републике Српске највише до нивоа чете - одреда, за изузетну колективну храброст са елементима самопожртвовања, исказану на бојном пољу.

При предлагању, предлагач ће се држати следећих оквирних критеријума:

Медаља мајора Милана Тепића

Припадницима оружаних снага без обзира на чин и функцију, те јединицама до јачине чете - одреда.

Медаља заслуга за народ

Установљена Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 25. априла 1993. године.

Медаља заслуга за народ додељује се у једној класи.

Медаља заслуга за народ има следећи опис:

Медаља је кружног облика, искована од сребра, пречника 36 мм и тежине 23,5 грама.

На аверсу се налази мотив (фрагмент) из „Таковског устанка” (1918 г.) Паје Јовановића. Мотив садржи ликове: оберкнеза Милоша Обреновића као вође народног устанка, затим свештеника као представника СПЦ-е и сељака као представника српског народа. Милош у руци држи заставу са крстом под којим се заклиње.

Медаља у реверсу садржи:

У централном делу је двоглави орао са круном (Грб Републике Српске) на стилизованој српској застави. У горњем делу медаље полукружно је исписана девиза медаље: „За крст часни и слободу златну”, а у доњем делу, такође, полукружно исписан је текст „Република Српска 1993”.

- Медаља заслуга за народ носи се на левој страни груди, о троугласто савијеној траци од моариране свиле ширине 36 мм. Златно жуте боје код које се по крајевима траке налазе пруге српске тробојке распоређене од средине према крајевима у ширинама пруга: црвена 2 мм, плава 2 мм, бела 2 мм.

Критеријуми додељивања

Медаља заслуга за народ додељује се за заслуге стечене у борби против непријатеља, за ослобођење земље и за допринос изградњи и развитку Републике Српске.

Ова медаља се може додељивати и у миру за допринос општем развитку и напретку земље и то како појединцима, тако и установама, предузећима и другим организацијама.

- При предлагању, предлагач ће се придржавати следећих оквирних критеријума:

Медаља заслуга за народ

- Припадници оружаних снага до чина капетана и сва грађанска лица која су се изузетно истакла и дала допринос развоју државе, Републике Српске.

- Предузећа, установе и друге организације.

Златна и сребрна медаља за храброст

Установљена Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 25. априла 1993. године.

Додељује се у две класе. Као златна медаља за храброст и сребрна медаља за храброст.

Златна медаља за храброст има следећи опис:

- Медаља је кружног облика, искована је од сребра и позлаћена. Пречник медаље је 36 мм, а тежина је 23 грама.

Сребрна медаља за храброст има следећи опис:

- Медаља је кружног облика, искована је од сребра. Пречник медаље је 36 мм, а тежина је 23 грама.

На аверсу обију медаља налази се портретно попрсје Гаврила Принципа из периода сарајевског атентата (јуни 1914. године). На левој страни медаље полукружно је исписан текст: „Гаврило Принцип”.

Медаље на реверсу садрже:

У централном делу је двоглави орао са круном (Грб Републике Српске) на стилизованој српској застави. У горњем делу медаље полукружно је исписана девиза медаље „За храброст”, а у доњем делу је такође полукружно исписано „Република Српска 1993”.

Златна и сребрна медаља за храброст носи се на левој страни груди, и то:

- Златна медаља за храброст на троугластој траци од моариране свиле јарко црвене боје ширине 36 мм.

- Сребрна медаља за храброст на троугластој траци од моариране свиле у боји српске тробојке са једнако широким пругама у распореду с лева на десно, црвена 12 мм, плава 12 мм и бела 12 мм.

Критеријуми додељивања

Златна и сребрна медаља за храброст додељује се припадницима оружаних снага Републике Српске који су у борби против непријатеља извршили једно или више дела у којима је дошла до изражаја њихова лична храброст.

Златна медаља за храброст, се додељује за више дела и чин храбрости, а сребрна за исто такво једно дело. Златна и сребрна медаља може се доделити и мањим јединицама и појединцима из тих јединица за дела колективне храбрости, с тим да таква јединица не може бити већа од ранга батаљона - одреда или одговарајуће формације у другим видовима или МУП-у.

При предлагању, предлагач ће се држати следећих оквирних критеријума:

Златна медаља за храброст

Припадницима оружаних снага без обзира на чин и функцију и јединицама до ранга батаљона - одреда за више дела изузетне храбрости.

Сребрна медаља за храброст

Припадницима оружаних снага Републике Српске без обзира на чин и функцију и јединицама до ранга батаљона - одреда за дело изузетне храбрости.

Медаља за војне заслуге

Установљена Одлуком Народне скупштине Републике Српске 25. априла 1993. године.

Медаља за војне заслуге додељује се у једној класи.

Медаља за војне заслуге има следећи опис:

- Медаља је кружног облика, искована од сребра, пречника 36 мм и тежине 21,5 грама.

На аверсу се налази следећи садржај. Централно у медаљи постављен је српски мач (XIV век) постављен оштрицом (сечивом) мача нагоре тако да је мач у горњем, сферном делу медаље прекинут. Између накрснице, рукохвата и оштрица мача налази се једно угласто оцило. Овај стилизовани крст са оцилима је са десне стране полукружно оивичен плодном храстовом граном, која представља војне заслуге у миру, а са леве, плодном ловоровом граном која представља војне заслуге у рату.

Медаља у реверсу садржи:

У централном делу је двоглави орао са круном (Грб Републике Српске) на стилизованој српској застави. У горњем делу медаље полукружно је исписана девиза: „За војне заслуге”, а у доњем делу такође полукружно текст „Република Српска 1993”.

Медаља за војне заслуге носи се на левој страни груди, о троугласто савијеној траци од моариране свиле ширине 36 мм, јарко црвене боје код које се по крајевима налазе две беле пруге ширине по 2 мм и са међусобним растојањем такође 2 мм.

Критеријуми додељивања

Медаља за војне заслуге се додељује појединцима оружаних снага Републике Српске који својим примером развијају полет за остваривање постављених задатака, или који се одликују таквим војничким или старешинским особинама да служе за пример другим. Ова се медаља додељује и грађанским лицима у војним јединицама и установама, војним предузећима и другим организацијама, који својим примером у раду развијају полет у остваривању задатака и послова од посебног и непосредног значаја за одбрану државе.

- При предлагању, предлагач ће се придржавати следећих оквирних критеријума:

Медаља за војне заслуге

- Припадницима оружаних снага Републике Српске закључно са чином капетана и свим осталим грађанским лицима која су се истакла радом у својим делатностима - од значаја за одбрану државе.

Медаља за војничке врлине

Установљена Одлуком Народне скупштине Републике Српске од 25. априла 1993. године.

Медаља за војничке врлине додељује се у једној класи.

Медаља за војничке врлине има следећи опис:

- Медаља је кружног облика, искована је од сребра, пречника 36 мм и тежине 24 грама.

На аверсу се налази следећи садржај: Централно је постављен лик (до појаса) анонимног српског борца - ратника у традиционалној српској униформи који у десној руци држи српску тробојку. Он у понуђеној стилизацији представља изабраног, најбољег борца коме је припала част да буде носилац заставе (барјактар).

Медаља на реверсу садржи:

У централном делу је двоглави орао са круном (Грб Републике Српске) на стилизованој српској застави. У горњем делу медаље, полукружно је исписана девиза медаље: „За војничке врлине”, а у доњем делу такође полукружно текст „Република Српска 1993”.

Медаља за војничке врлине носи се на левој страни груди, о троугласто савијеној траци од моариране свиле ширине 36 мм, краљевско плаве боје код које се по крајевима на удаљености од краја 3 мм налази по једна пруга беле боје ширине 2 мм.

Критеријуми додељивања

- Медаља за војничке врлине додељује се припадницима оружаних снага Републике Српске за нарочито истицање у познавању и обављању војних дужности и за примерно владање.

- При предлагању, предлагач ће се придржавати следећих оквирних критеријума:

Медаља за војничке врлине

- Припадницима оружаних снага закључно са чином поручника.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ О НОШЕЊУ ОДЛИКОВАЊА И ПРИЗНАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

Ордени I и II реда (осим Милоша Обилића) носе се само на свечаној одећи. Ко има више ордена II и III реда или медаља носи их на носачу причвршћеном за блузу свечане униформе на левој страни груди у висини доњег ревера.

Члан 2.

У дане параде и државних празника, а када су официри у шињелима лента најстаријег ордена носи се преко шињела и испод ешарпе. Све орденске звезде и најстарији орден о огрлици (траке) на врату такође се носе на грудним површинама шињела. Код грађанских лица лента се носи испод капута, а преко блузе или прслука.

Члан 3.

Увек се носи само једна лента, а ко има више ордена са лентом, онда се носи лента само најстаријег ордена.

Члан 4.

Орденске звезде ордена I и II реда стављају се на груди са леве и десне стране како је предвиђено статутом појединог ордена.

Старешинство орденских звезда и њихов положај на грудима иде према рангу ордена и према редовима у следећем распореду:

Једна звезда
Две звезде
Три звезде
Четири звезде
Пет звезда
Шест звезда
Седам звезда1)

Члан 5.

Ордени и медаље Републике Српске старији су од страних одликовања.

ОПШТА УПУТСТВА ИСПИСИВАЊА ПОВЕЉА ЗА ОДЛИКОВАЊА И ПРИЗНАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

Оригинали повеље морају се исписивати на следећи начин:

а) Папир (хартија) треба да је од најквалитетнијег папира, граматуре 250 гр и више јер су то документи који треба да се трајно сачувају.
б) Формати повеља не смеју бити мањи од висине 40 цм и ширине 30 цм.
в) Повеље морају садржавати:
- У горњем делу (централно) Грб Републике Српске, а у доњем такође централно суви печат са Грбом и текст: „Република Српска — председник Републике”. Текст је исписан полукружно типским писмом „тајмс”, ћирилица.
Пречник сувог печата је 40 мм.
г) Испод Грба Републике Српске у горњем делу следи текст:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Председник Републике Српске

ОДЛИКУЈЕ

Затим се калиграфски исписује презиме (име оца) и име одликованог, односно назив институције и место (седиште), а испод назив ордена, односно медаље:

Сарајево
___________________

Др Радован Караџић
___________________

Члан 2.

Повеље ордена и медаља потписује својеручно председник Републике.

Члан 3.

При исписивању повеља посебно обратити пажњу на тачност (исправност) имена и презимена, јер никакво исправљање, брисање, прецртавање и редирање није допуштено.

Члан 4.

Одликовања и признања (ордене, медаље) треба предати на свечан начин одликованим.

У време рата одликовања и признања могу се уручити било када, а у време мира за Славу Републике Српске (9. јануар), Славу Војске Републике Српске, Видовдан (28. јуни) и Славу МУП-а Републике Српске, Аранђеловдан (21. новембар).

Члан 5.

Сва лица одликована: орденима и медаљама воде се у евиденцији Канцеларије ордена Републике, а евиденцију о одликованим војним лицима такође је дужно да има и Министарство одбране Републике Српске (МУП Републике Српске).

Члан 6.

По смрти одликованог: орден и медаља се не враћа Канцеларији ордена, тј. припада породици одликованог, али га ни један члан породице, ако њим није одликован не може носити.

Члан 7.

Носиоци Ордена Карађорђеве звезде било ког реда и Ордена Милоша Обилића за заслуге стечене у рату, када су у пензији, имају право у свечаним приликама носити униформу чина у коме су пензионисани.

Члан 8.

Ордени и медаље предају се породици погинулих лица. Ако породица из одређених разлога не може примити одликовање, или погинули иза себе нема породицу, одликовање ће заједно са повељом или дипломом бити чувано на истакнутом месту у команди јединице Војске Републике Српске, односно МУП-а Републике Српске из које је погинули.

Члан 9.

Поновну доделу истог одликовања и истог реда, а што је на основу одредбе члана 16. Закона о одликовањима и признањима Републике Српске могуће, треба предлагати само у изузетним случајевима, а када се изврши поновна додела ордена или медаље уз њу се додељује и једна златна храстова гранчица (бадњак) која се носи на ленти (трака) ордена или медаље.

Члан 10.

Ови статути ступају на снагу када их председник Републике потпише, а обавезујући су осам дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске”.


Број: 01-1258/95
30. јуна 1995. године


Председник
Републике,
Др Радован Караџић, с. р.

Сродни чланци

Извори

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 12/95

Statuti ordena i medalja Republike Srpske (1995)

1)
Недостаје графички приказ.
статути_ордена_и_медаља_републике_српске_1995.txt · Последњи пут мењано: 2024/04/11 14:50