Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_просвјете_и_културе_републике_српске

Министарство просвјете и културе Републике Српске

Министарство просвјете и културе Републике Српске (МПК РС), једно од 16 министарстава Републике Српске.

Сједиште му се налази у Бањој Луци.

Дјелокруг

Министарство просвјете и културе обавља управне и друге стручне послове који се односе на:1)

 • систем предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, средњошколског образовања и образовања у саобраћају;
 • испуњеност услова за оснивање и престанак рада предшколских установа, установа образовања и културе;
 • доношење основа програма предшколског васпитања и образовања, наставних планова и програма за основно и средње образовање;
 • стратешко планирање основног и средњег образовања, утврђивање стандарда и норматива, те других услова за обављање васпитно-образовног рада;
 • одобравање уџбеника за основно и средње образовање, утврђивање образаца годишњег плана рада школа, одобравање стручног напредовања и усавршавања наставника, стручних сарадника и васпитача;
 • надзор над законитошћу рада образовних установа основног и средњег образовања, осигуравање финансијских и материјалних услова за рад образовних установа основног и средњег образовања, обезбјеђивање образовања ученика са посебним образовним потребама и обезбјеђивање цјеложивотног учења;
 • креирање уписне политике у складу са потребама тржишта рада и у складу са стратешким правцима развоја основног и средњег образовања;
 • ученички стандард;
 • координацију међународне размјене ученика;
 • нострификацију и еквиваленцију иностраних школских свједочанстава, образовање ученика, припрему програма образовне сарадње са другим државама и међународним организацијама, те међународним споразумима у области основног и средњег образовања;
 • издавање овлашћења за рад ауто-школама;
 • обављање библиотечке, књижевне и издавачке дјелатности;
 • бригу о непокретним и покретним културним добрима;
 • природу и екологију, националне паркове, проглашавање заштићених зона, бригу о музејима, галеријама, спомен-подручјима;
 • филмску умјетност, музичку, ликовну и примијењену умјетност, архитектуру, дизајн, удружења грађана која се баве културним дјелатностима;
 • предлагање буџета за културу на нивоу Републике, праћење, припрему, анализирање утрошка финансијских средстава и предлагање реалокације и измјене на основу тога;
 • утврђивање визије, мисије, културне политике и стратегије културе, организацију и координацију активности на извршавању програмских активности из области културе;
 • обезбјеђивање развоја и увођење савремених система, метода и техника у области културе, сарадње са установама из области културе, давање стручних упутстава буџетским корисницима из области културе, сарадње са другим органима, организацијама и појединцима из области културе, међународну сарадњу у области културе;
 • израђивање законских и подзаконских аката из надлежности Министарства;
 • обављање информативно-документацијске и издавачке дјелатности, и друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налази министар просвјете и културе који је члан Владе Републике Српске.

Испод министра се налазе сљедеће организационе јединице: Кабинет министра, Јединица за интерну ревизију, Секретаријат, Ресор за предшколско и основно васпитање и образовање, Ресор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих и Ресор културе.2)

У саставу Министарства је Републички секретаријат за вјере, Републички педагошки завод, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Архив Републике Српске и Завод за образовање одраслих.

Списак министара

 1. Љубомир Зуковић (1992—1995)3)4)5)
 2. Недељко Рашула (1995—1996)6)7)
 3. Стеван Стевић (1996—1998)8)
 4. Ненад Сузић9) односно Живојин Ерић10) (1998—2001)
 5. Митар Новаковић (2001—2003)11)
 6. Гојко Савановић (2003—2005)
 7. Милован Пецељ (2005—2006)
 8. Жељка Стојичић (од 2022)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 19. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, број 115/18)
3)
Тада под називом Министарство образовања, науке, културе и вјера
4)
Од 1993. године под називом Министарство образовања, науке и културе
5)
Три мандата — прва, друга и трећа Влада
6) , 8)
Тада под називом Министарство образовања, науке и културе
7)
Два мандата — четврта и пета Влада
9)
Министарство просвјете
10)
Министарство науке и културе
11)
Тада под називом Министарство науке и културе
12)
Три мандата — једанаеста, дванаеста и тринаеста Влада
министарство_просвјете_и_културе_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/04 23:58