Корисничке алатке

Алатке сајта


закон_о_краљевској_власти_и_врховној_државној_управи

Закон о краљевској власти и врховној државној управи

Закон о краљевској власти и врховној државној управи, први и основни закон Шестојануарске диктатуре (1929).

Важио је уместо укинутог Видовданског устава из 1921. године. Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца је дефинисана само као наследна монархија, а одредбе о уставној и парламентарној монархији су изостале. Закон је стављен ван снаге Септембарским уставом из 1931.

Краљевска власт

Краљ је био носилац све власти у земљи.1) Издавао је и проглашавао законе својим указима које су премапотписивали председник Министарског савета, ресорни министар и министар правде.2) Краљева личност је била неприкосновена и није могао бити тужен.

Краљ је постављао државне чиновнике. Именовао је председника и чланове Министарског савета који су радили по његовом овлашћењу. Он је био врховни заповедник војне силе, давао је војне чинове, ордене и друга одликовања. Судска власт је вршена у име краља.

Краљ је имао право амнестије и помиловања. Он је представљао земљу у иностранству и склапао споразуме са другим државама. Краљ је оглашавао рат и склапао мир.3)

Законом је било уређено и династичко наслеђивање, састав Краљевског дома и заступништво краља, као и састав и делокруг Намесништва.4)

Врховна државна управа

На челу врховне државне управе је био председник Министарског савета. Краљ је именовао председника и чланове Министарског савета који су стојали непосредно под краљем и радили по његовом овлашћењу у појединим гранама државне управе. Број министарстава је одређивао краљ.5)

Министри су били одговорни краљу, а краљ их је могао оптужити. Тада би министрима судио Државни суд којег су чинила три државна саветника и три касационе судије, које је именовао краљ. Председник Касационог суда је био председник Државног суда.6)

Ближе уређење врховне државне управе је било прописано Законом о уређењу врховне државне управе (1929).

Сродни чланци

1)
Члан 2. Закона о краљевској власти и врховној државној управи (1929)
2)
Члан 18. Закона о краљевској власти и врховној државној управи
3)
Чланови 2, 3, 4, 15. и 20. Закона о краљевској власти и врховној државној управи
4)
Чланови 7—13. Закона о краљевској власти и врховној државној управи
5)
Члан 15. Закона о краљевској власти и врховној државној управи
6)
Чланови 16. и 17. Закона о краљевској власти и врховној државној управи
закон_о_краљевској_власти_и_врховној_државној_управи.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 23:57