Корисничке алатке

Алатке сајта


град_чачак

Град Чачак

Град Чачак (раније општина Чачак), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Чачак и још 57 насељених места.1)

Град има површину од 636 квадратних километара и 117.072 становника.

Политичко уређење

Статус града Чачка је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и градске управе.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 75 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градске управе за поједине области се образују за вршење стручних и административних послова који се односе на функционисање органа града, управних послова у оквиру права и дужности града, управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града и за извршавање закона и других прописа чије је извршавање поверено граду и осталих стручних послова које утврде органи града. Градским управама руководе начелници.

Насељена места

Подручје града Чачка обухвата укупно 58 насељених места:

 1. Атеница
 2. Балуга (Љубићска)
 3. Балуга (Трнавска)
 4. Бањица
 5. Бељина
 6. Бечањ
 7. Брезовица
 8. Бресница
 9. Вапа
 10. Видова
 11. Виљуша
 12. Вранићи
 13. Врнчани
 14. Овчар Бања
 15. Вујетинци
 16. Горичани
 17. Горња Горевница
 18. Горња Трепча
 19. Доња Горевница
 20. Доња Трепча
 21. Жаочани
 22. Заблаће
 23. Јанчићи
 24. Јежевица
 25. Јездина
 26. Катрга
 27. Качулице
 28. Коњевићи
 29. Кукићи
 1. Кулиновци
 2. Липница
 3. Лозница
 4. Љубић
 5. Међувршје
 6. Милићевци
 7. Миоковци
 8. Мојсиње
 9. Мрчајевци
 10. Мршинци
 11. Остра
 12. Паковраће
 13. Парменац
 14. Петница
 15. Прељина
 16. Премећа
 17. Придворица
 18. Пријевор
 19. Прислоница
 20. Рајац
 21. Ракова
 22. Риђаге
 23. Рошци
 24. Слатина
 25. Соколићи
 26. Станчићи
 27. Трбушани
 28. Трнава

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Чачак у свом саставу нема градских општина.
град_чачак.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:54