Корисничке алатке

Алатке сајта


град_сомбор

Град Сомбор

Град Сомбор (раније општина Сомбор), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Сомбор и још 15 насељених места.1)

Град има површину од 1.178 квадратних километара и 85.903 становника.

Политичко уређење

Статус града Сомбора је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 61 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Врши управне послове у оквиру права и дужности града и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Сомбора обухвата укупно 16 насељених места:

 1. Алекса Шантић
 2. Бачки Брег
 3. Бачки Моноштор
 4. Бездан
 5. Гаково
 6. Дорослово
 7. Кљајићево
 8. Колут
 1. Растина
 2. Риђица
 3. Светозар Милетић
 4. Станишић
 5. Стапар
 6. Телечка
 7. Чонопља

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Сомбор у свом саставу нема градских општина.
град_сомбор.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/06 23:01