Корисничке алатке

Алатке сајта


град_нови_сад

Град Нови Сад

Град Нови Сад, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Нови Сад и још 15 насељених места.1)2)

Град има површину од 702 квадратна километра и 341.625 становника.

Политичко уређење

Статус града Новог Сада је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и градске управе.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 78 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 11 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градске управе за поједине области се образују за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних и административно-техничких послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градским управама руководе начелници.

Насељена места

Подручје града Новог Сада обухвата укупно 16 насељених места:

 1. Бегеч
 2. Будисава
 3. Буковац
 4. Ветерник
 5. Каћ
 6. Кисач
 7. Ковиљ
 8. Лединци
 1. Петроварадин
 2. Руменка
 3. Сремска Каменица
 4. Стари Лединци
 5. Степановићево
 6. Футог
 7. Ченеј

Значајне личности

Значајне политичке и јавне личности Новог Сада у садашњости:3)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Нови Сад у свом саставу нема градских општина.
2)
У периоду од 2002. до 2019. постојале су две градске општине: Нови Сад и Петроварадин. Органи градске општине су били савет градске општине и општинска управа.
3)
Списак садржи личности о којима постоји биографски чланак.
град_нови_сад.txt · Последњи пут мењано: 2024/05/02 22:08