Корисничке алатке

Алатке сајта


главна_контрола_краљевине_србије

Главна контрола Краљевине Србије

Главна контрола Краљевине Србије, особено надлештво и рачунски суд за преглед државних рачуна у Краљевини Србији.

Састав

Према Уставу за Краљевину Србију (1903) Главна контрола је имала председника и четири члана. И председника и чланове Главне контроле је бирала Народна скупштина из кандидационе листе коју је састављао Државни савет, и на којој је било предложено два пута онолико кандидата колико је било празних места. Чланови Главне контроле су имали чин судија Касационог суда, а њен председник чин државног саветника.1) Исте одредбе су биле и код Радикалског устава (1888).2)

Чланови Главне контроле су могли бити они српски грађани који су завршили правни факултет у Србији или на страни и навршили уз то 10 година државне службе; или који су били министри финансија; или који су служили као виши чиновници у финансијској струци, а имали најмање десет година указне државне службе. Али председник Главне контроле и два члана су морали бити правници. Председник и чланови Главне контроле су били непокретни у својим звањима. Они се нису могли отпустити из државне службе без пресуде редовних судова нити преместити у друга звања без свог писменог пристанка.3)

Делокруг

Главна контрола је прегледала, исправљала и ликвидирала рачуне опште администрације и свих рачунополагача према државној каси. Она је мотрила да се не прекорачи ниједан издатак по буџету и да се не догоди никакво преношење сума из једне буџетске партије у другу. Главна контрола је завршавала рачуне свих државних управа и била је дужна прикупљати све доказе и сва потребна обавештења.

Општи државни рачун подносио се Народној скупштини са примедбама Главне контроле, и то најдаље за две године, рачунајући од завршетка сваке буџетске године.

Уређење и круг рада Главне контроле, као и начин постављања њеног особља, ближе су се одређивали законом.4) Такође, законом се одређивало у којим случајевима се могло жалити Касационом суду против одлуке Главне контроле.

Сродни чланци

1)
Члан 179. Устава за Краљевину Србију (1903)
2)
Члан 180. Устава Краљевине Србије (1888)
3)
Члан 180. Устава за Краљевину Србију (1903)
4)
Члан 181. Устава за Краљевину Србију (1903)
главна_контрола_краљевине_србије.txt · Последњи пут мењано: 2021/07/01 14:01