Корисничке алатке

Алатке сајта


главна_банка_републике_српске

Главна банка Републике Српске

Главна банка Републике Српске (ГБРС), организациона јединица Централне банке Босне и Херцеговине за Републику Српску.

Сједиште јој се налази у Бањој Луци.

Организација

Централна банка Босне и Херцеговине дјелује децентрализовано и то преко централног уреда у Сарајеву и главних јединица у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине. Главне јединице немају правни статус или овлашћења која су независна од Централне банке. Своје обавезе извршавају према одлуци Управног одбора и гувернера Централне банке и могу радити преко рачуна отворених код одговарајућих институција надлежних за платни систем.1)

Централна банка Босне и Херцеговине данас дјелује преко Централног уреда и три главне јединице (Главне банке Републике Српске Бања Лука, Главне јединице Сарајево и Главне јединице Мостар) те двије филијале (Брчко и Пале).2) На челу Главне банке Републике Српске је директор којег именује гувернер Централне банке.

Дјелокруг

Активности Главне банке Републике Српске према комерцијалним банкама подразумијевају: купопродају домаће валуте, управљање рачунима резерви комерцијалних банака, снабдијевање комерцијалних банака готовим новцем, међубанкарски платни промет, прикупљање статистичких података из банкарског сектора и друге активности у складу са законом и интерним актима Централне банке Босне и Херцеговине.3)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Закон о Централној банци Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 1/97)
главна_банка_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2022/02/04 16:32