Добро дошли на Српску енциклопедију

Воде Српске

Јавна установа „Воде Српске” Бијељина, јавна установа која управља водама, јавним водним добром, као и водним и хидротехничким објектима и системима, ријекама, потоцима и језерима на територији Републике Српске. Налази се под надзором Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Историјат

Економском политиком Републике Српске за 2013. годину предвиђено је спајање Агенције за воде обласног ријечног слива Саве и Агенције за воде обласног ријечног слива Требишњице у нову Јавну установу „Воде Српске“, која би преузела надлежности ових агенција.

Влада Републике Српске, на својој 97. сједници одржаној 11. јануара 2013, донијела је Одлуку о оснивању Јавне установе „Воде Српске“ којом је утврђена дјелатност, финансирање, органи управљања и руковођења и начин рада Јавне установе „Воде Српске“. Претходно, Законом о измјенама Закона о републичкој управи,1) који је ступио на снагу 1. јануара 2013, укинута је Агенција за воде обласног ријечног слива Саве и Агенција за воде обласног ријечног слива Требишњице.2)

Организација

У циљу ефикасног извршења задатака и промовисања принципа приближавања кориснику, Јавна установа „Воде Српске“ основала је Сектор за обласни ријечни слив Требишњице у Требињу и подручне канцеларије за подслив ријеке Уна (Сана) у Приједору, за подслив ријеке Врбас у Бањој Луци, за подслив ријеке Босне у Добоју и за подслив ријеке Дрине у Вишеграду и Зворнику.3)

Спољне везе

1)
Закон о измјенама Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12)
3)
Закон о измјенама и допунама Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12)
Штампање