Српска енциклопедија је обновила свој сајт.
44% радова око преношења раније написаних чланака је завршено.

Српска енциклопедија

Српска енциклопедија (srpskaenciklopedija.org), општа електронска енциклопедија за српски народ и српске земље.1)

Општа — јер садржи свеукупно знање.
Национална — јер потпуније и нарочитије обрађује теме о Србима и њиховим земљама у прошлости и садашњости.

У изради Српске енциклопедије учествују регистровани уредници. Чланци се пишу само ћирилицом.2)3)
Сајт је изворно почео са радом на Видовдан 2012.

Одабрани чланак

бранко_радичевић.jpg

Бранко Радичевић (Славонски Брод, 27. март 1824 — Беч, 30. јун 1853), српски песник.

После смрти у Бечу и током наредних 25 година, Бранко је остао готово сасвим заборављен. О њему се није писало ништа, па је претила опасност да ишчезе свака успомена на њега. Вукова ћерка Мина Вукомановић је 1877. написала своје сећање на Бранка. Том приликом Мина је испричала да је једна од најпопуларнијих Бранкових песама настала на прослави Бадњег дана 1849. у њиховој кући:

Певам дању, певам ноћу,
певам, селе, што год оћу.
И што ’оћу, то и могу,
само једно још не могу:
да запевам гласовито,
гласовито, силовито…

Читај даље овде.

Редакција

Редакцију Српске енциклопедије чине сви уредници.

Уредници имају технички статус user и/или editor.

Уређивачки одбор

Уређивачки одбор Српске енциклопедије чине, по правилу, уредници са техничким статусом editor.

Чланове Уређивачког одбора бира сам Уређивачки одбор.4)

1)
Наш сајт (srpskaenciklopedija.org) никако не треба доводити у везу са Српском енциклопедијом у издању Матице српске и САНУ.
2)
Корисници Википедије слободно могу да се региструју и „увозе” чланке које су тамо написали или проширили. Чланци морају бити на ћирилици.
3)
Српска енциклопедија не гарантује тачност информација. Садржај користите на властиту одговорност.
4)
Уређивачки одбор ће бити накнадно конституисан од активних уредника.
Пријави се