Српска енциклопедија је обновила свој сајт.
Радови око преношења раније написаних чланака (преко 5.000) у току су, и отприлике 2% завршени.
Раније смо користили Медијавики, а сада смо прешли на Докувики софтвер.

Српска енциклопедија

(srpskaenciklopedija.org), општа електронска енциклопедија за српски народ и српске земље.1)

Општа — јер садржи свеукупно знање.
Национална — јер потпуније и нарочитије обрађује теме о Србима и њиховим земљама у прошлости и садашњости.

У изради Српске енциклопедије учествују регистровани уредници. Чланци се пишу само ћирилицом.2)3)

Одабрани чланак

Алајбеговић, српска народна пјесма.

Први пут ју је записао Сима Милутиновић Сарајлија. Објављена је најприје у дјелу Пјеванија церногорска и херцеговачка, сабрана Чубром Чојковићем Церногорцем. Па њим издана истим, у Лајпцигу, 1837.

Пјесма има поруку честу и у многим другим српским народним пјесмама, наиме да се Турцима не може вјеровати када нешто обећавају, нарочито у двобоју. То је исто једна од тема пјесме Бајо Пивљанин и бег Љубовић. […]

Редакција

Редакцију Српске енциклопедије чине сви уредници.

Уредници имају технички статус user и/или editor.

Уређивачки одбор

Уређивачки одбор Српске енциклопедије чине, по правилу, уредници са техничким статусом editor.

Чланове Уређивачког одбора бира сам Уређивачки одбор.4)

1) Наш сајт (srpskaenciklopedija.org) никако не треба доводити у везу са Српском енциклопедијом у издању Матице српске и САНУ.
2) Корисници Википедије слободно могу да се региструју и „увозе” чланке које су тамо написали или проширили. Чланци морају бити на ћирилици.
3) Српска енциклопедија не гарантује тачност информација. Садржај користите на властиту одговорност.
4) Уређивачки одбор ће бити накнадно конституисан од активних уредника.
Пријави се