Српска енциклопедија је обновила свој сајт.
48% радова око преношења раније написаних чланака је завршено.

Српска енциклопедија

Српска енциклопедија (srpskaenciklopedija.org), општа електронска енциклопедија за српски народ и српске земље.

Општа — јер садржи свеукупно знање.
Национална — јер потпуније и нарочитије обрађује теме о Србима и њиховим земљама у прошлости и садашњости.

У изради Српске енциклопедије учествују регистровани уредници. Чланци се пишу само ћирилицом.1)2)
Сајт је изворно почео са радом на Видовдан 2012.

Одабрани чланак

узун-мирко.jpg

Узун-Мирко Апостоловић (Брајковац, око 1782 — Београд, 2. децембар 1868), српски војвода из Првог и Другог српског устанка. Прославио се децембра 1806. приликом ослобађања Београда. Седам пута је рањаван.

Тражио је више пута пензију, а када су га чланови Савета једном питали каква документа има о служби, рекао је да су његови документи његових седам рана. Тада је добио пензију.

Читај даље овде.

Редакција

Редакцију Српске енциклопедије чине сви уредници.

Уредници имају технички статус user и/или editor.

Уређивачки одбор

Уређивачки одбор Српске енциклопедије чине, по правилу, уредници са техничким статусом editor.

Чланове Уређивачког одбора бира сам Уређивачки одбор.3)

1)
Наш сајт (srpskaenciklopedija.org) никако не треба доводити у везу са Српском енциклопедијом у издању Матице српске и САНУ.
2)
Српска енциклопедија не гарантује тачност информација. Садржај користите на властиту одговорност.
3)
Уређивачки одбор ће бити накнадно конституисан од активних уредника.
Пријави се