Удружење правника Републике Српске

Удружење правника Републике Српске, добровољна, самостална и нестраначка организација која удружује правнике из Републике Српске.

Сједиште Удружења правника је у Бањој Луци.

Организација

Органи Удружења правника Републике Српске су: Скупштина, Предсједништво, предсједник и Надзорни одбор. Предсједник Удружења правника је академик проф. др Рајко Кузмановић, предсједник Академије наука и умјетности Републике Српске.

Удружење правника Републике Српске је члан Међународног удружења правника,1) а бави се интересима правника и унапређивањем правне струке. Своје активности удружење обавља на цијелој територији Републике Српске у оквиру стручних/специјализованих удружења, подружница, одбора, комисија, радних група и секција. Најзначајнији научни, стручни и едукативни скуп је савјетовање „Октобарски правнички дани“.

Истакнути чланови

Спољне везе

Штампање