Корисничке алатке

Алатке сајта


туристичка_организација_требиње

Туристичка организација Требиње

Туристичка организација Требиње (ТОгТ), јавна установа чији је оснивач град Требиње и која обавља послове на промоцији и унапређивању туризма од интереса за град.

Стоји под надзором градског Одјељења за привреду.

Организација

Туристичка организација Требиње (ТОгТ)1) основана је одлуком Скупштине општине Требиње од 21. фебруара 2005. ради вршења послова развоја, очувања и заштите туристичких вриједности на територији општине Требиње (од 2012. општина има статус града).2)

Туристичка организација Требиње има својство правног лица и уписује се у судски регистар. Органи управљања су директор и Управни одбор, а именују се на период од четири године са могућношћу реизбора. Директор представља и заступа Туристичку организацију, извршава одлуке Управног одбора, организује и руководи радом Туристичке организације и обезбјеђује законитост рада Туристичке организације. Основни акт градске туристичке организације је статут.3)

У саставу Туристичке организације Требиње, као посебан организациони дио, налази се Туристички инфо центар. Ту се може пронаћи разноврстан промотивни материјал, разгледнице и туристички филм, мапе града, те бројни сувенири и производи кућне радиности.4)

Директори

Директори Туристичке организације Требиње:

  • Радивоје Бендераћ (2005—2007)
  • Татјана Булајић (2007—2014)
  • Драган Мандић (2014—2016)
  • Марко Радић (од 2016)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Послује под називом „Туристичка организација града Требиња”
2)
Одлука о оснивању Туристичке организације општине Требиње („Службени гласник општине Требиње”, број 4/05)
3)
Чланови 68—71. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске”, број 45/17)
туристичка_организација_требиње.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:22