Корисничке алатке

Алатке сајта


туристичка_организација_добој

Туристичка организација Добој

Туристичка организација Добој (ТОД), јавна установа чији је оснивач град Добој и која обавља послове на промоцији и унапређивању туризма од интереса за град.

Стоји под надзором градског Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Организација

Туристичка организација Добој (ТОД)1) основана је Одлуком Скупштине општине Добој од 17. октобра 2006. године у циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вриједности на подручју општине Добој (од 2012. општина има статус града).2)3)

Туристичка организација Добој има својство правног лица и уписује се у судски регистар. Органи управљања су директор и Управни одбор, а именују се на период од четири године са могућношћу реизбора. Директор представља и заступа Туристичку организацију, извршава одлуке Управног одбора, организује и руководи радом Туристичке организације и обезбјеђује законитост рада Туристичке организације. Основни акт градске туристичке организације је статут.4)

Директори

Директори Туристичке организације Добој:5)

  • Радо Ђурђевић (2007—2011)
  • Митра Ђуричић
  • Владимир Марковић
  • Андријана Ристић (од 2018)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Послује и под називом „Туристичка организација града Добој”
2)
Одлука о оснивању Туристичке организације општине Добој (број 01-013-371/06)
4)
Чланови 68—71. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске”, број 45/17)
5)
Списак је непотпун
туристичка_организација_добој.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:22