Корисничке алатке

Алатке сајта


туристичка_организација_вишеград

Туристичка организација Вишеград

Туристичка организација Вишеград је јавна установа чији је оснивач општина Вишеград и која обавља послове на промоцији и унапређивању туризма од интереса за општину.

Стоји под надзором општинског Одјељења за локални развој, привреду и друштвене дјелатности.

Организација

Туристичка организација Вишеград1) је основана одлуком Скупштине општине Вишеград из 2005. ради вршења послова развоја, очувања и заштите туристичких вриједности на територији општине Вишеград.2)

Туристичка организација Вишеград има својство правног лица и уписује се у судски регистар. Органи управљања су директор и Управни одбор, а именују се на период од четири године са могућношћу реизбора. Директор представља и заступа Туристичку организацију, извршава одлуке Управног одбора, организује и руководи радом Туристичке организације и обезбјеђује законитост рада Туристичке организације. Основни акт општинске туристичке организације је статут.3)

Директори

Директори Туристичке организације Вишеград:

  • Оливера Тодоровић (од 2006)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Послује и под називом „Туристичка организација општине Вишеград”
2)
Одлука о оснивању Туристичке организације Вишеград („Службени гласник општине Вишеград”, број 6/05)
3)
Чланови 68—71. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске”, број 45/17)
туристичка_организација_вишеград.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:22