Корисничке алатке

Алатке сајта


туристичка_организација_бања_лука

Туристичка организација Бања Лука

Туристичка организација Бања Лука (ТОБЛ), градска институција чији је оснивач град Бања Лука и која обавља послове на промоцији и унапређивању туризма од интереса за град.

Стоји под надзором градског Одјељења за културу, туризам и социјалну политику.

Организација

Туристичка организација Бања Лука (ТОБЛ)1) основана је Одлуком Скупштине града Бања Лука од 25. септембра 2003. ради вршења послова развоја, очувања и заштите туристичких вриједности на територији града Бања Лука. Званично је почела са радом 24. августа 2004.2)3)

Туристичка организација Бања Лука има својство правног лица и уписује се у судски регистар. Органи управљања су директор и Управни одбор, а именују се на период од четири године са могућношћу реизбора. Директор представља и заступа Туристичку организацију, извршава одлуке Управног одбора, организује и руководи радом Туристичке организације и обезбјеђује законитост рада Туристичке организације. Основни акт градске туристичке организације је статут.4)

Директори

Директори Туристичке организације Бања Лука:5)

  • проф. др Остоја Барашин (2009—2017)
  • Ирена Радојевић (од 2018)

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Послује под називом „Туристичка организација града Бања Лука”
2)
Одлука о оснивању Туристичке организације града Бања Лука („Службени гласник града Бања Лука”, број 13/03)
4)
Чланови 68—71. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске”, број 45/17)
5)
Списак је непотпун
туристичка_организација_бања_лука.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/13 22:21