Корисничке алатке

Алатке сајта


српски_патриотски_савез

Српски патриотски савез

Српски патриотски савез (СПАС), бивша парламентарна странка у Србији.

Седиште странке је било у Београду.

Историја

[…]

Страначко уређење

Страначки органи Српског патриотског савеза су: Скупштина, председник, генерални секретар, Главни одбор, Председништво, Извршни одбор, Политички савет, стручни савети, Статутарни одбор, Надзорни одбор и Секретаријат.

Скупштина је највиши орган. Скупштину чине: председник, генерални секретар, чланови Главног одбора, председници стручних савета, чланови Политичког савета, до 30 чланова које именује председник и делегати које делегирају општински, градски и окружни одбори.

Председник је политичко-извршни орган. Председник представља и заступа странку.

Главни одбор је највиши орган између два заседања Скупштине. Главни одбор чини ужи и проширени састав. Ужи састав Главног одбора чини најмање 30 чланова. Проширени састав Главног одбора чине: генерални секретар, чланови Председништва, Извршног одбора, Надзорног одбора и Статутарног одбора, начелници општинских/градских одбора и функционери извршних власти.

Председништво је оперативни и политички орган. Председништво у ужем саставу чини најмање 5 чланова. Председништво у ширем саставу чине и: председник, генерални секретар, председник Извршног одбора и кооптирани чланови.

Посебни организациони облици су Женска мрежа и Омладинска мрежа.

Сродни чланци

Спољне везе

српски_патриотски_савез.txt · Последњи пут мењано: 2021/06/09 20:06