Свети синод Краљевине Црне Горе

Свети синод Краљевине Црне Горе (изворно установљен под називом Духовни савјет), највиша црквена власт у Краљевини Црној Гори. Управљао је свим црквеним пословима и имао једнаку власт као Министарски савјет у грађанским пословима.1)

Основан је 1904. проглашавањем Устава Светог синода у Књажевини Црној Гори,2)3)4) али је прва синодска сједница одржана тек 1908.

Састав

Свети синод су састављали: архиепископ цетињски и митрополит Црне Горе, епископ захумско-рашки, архимандрит цетињски, архимандрит острошки, три протопрезвитера и синодски секретар. Предсједник је био митрополит црногорски, брдски и приморски, а ако је био спријечен заступао га је епископ захумско-рашки.5)

Прва четири синодска члана су били чланови по праву, а три протопрезвитера чланови по избору (са трогодишњом службом). Њих су за први пут бирали синодски чланови по праву, а касније сви синодски чланови. Дужност секретара у Светом синоду је вршио секретар Цетињске консисторије.6)

Свети синод се састајао у престоници редовно два пута у години, у прољеће и у јесен. Могао се састајати у престоници и ванредно у свако доба године, кад се истакне потреба. У оба случаја, морала је бити извијештена државна власт о сваком синодском састанку. Вријеме и дан синодског састанка је одређивао митрополит, а кад њега нема, његов замјеник.7)

На ванредној сједници Светог синода Православне цркве у Црној Гори од 16. децембра 1918. једногласно је донесено Рјешење о уједињењу независне Српско-Православне Св. Цркве у Црној Гори с аутокефалном Православном Црквом у Краљевини Србији. Синодски чланови су били: митрополит Црне Горе Митрофан Бан, митрополит пећки др Гаврило Дожић, епископ никшићки Кирил Митровић и синодски секретар ђакон Иво Калуђеровић.8)

Дјелокруг

Дјелокруг Светог синода простирао се, у смислу 6. канона Седмог васељенског сабора, на сва каноничка и еванђелска дјела која су се тицала Митрополије. Искључено је било само оно што је спадало у личну надлежност митрополита.

Послови Светог синода су се дијелили на унутрашње, строго државне и чисто црквене, и спољашње, такође црквене али који су у додиру са државном влашћу. Једни унутрашњи послови су били управног (административног) карактера, а други судског. Све одлуке и пресуде Светог синода о унутрашњим пословима по себи су биле извршне. Њих су извршавале, по наредби митрополита, надлежне црквене и грађанске власти. Одлуке Светог синода о спољашњим пословима, да би постале извршне и за сваког обавезне, морале су имати врховно књажевско одобрење.9)

Свети синод је могао доносити пуноважне одлуке кад су били присутни у сједници предсједник и бар још три члана, од којих два члана по праву и један по избору. Синодски чланови по избору су имали савјетујући глас. Епископ захумско-рашки и архимандрити цетињски и острошки су имали одлучујући глас, а митрополит још и потврђујући глас. Никаква синодска одлука није могла бити пуноважна ако није својим гласом пристао на њу митрополит или митрополитов замјеник.10)

Унутрашњи послови

Унутрашњи послови Светог синода управног карактера:11)

 • врховни надзор и старање о томе да се у пуној строгости чувају примљени Православном црквом догмати вјере и да се ти догмати вјерно и правилно тумаче у смислу учења Православне цркве;
 • надзирање да ли се свугдје по каноничким одредбама врше свете тајне и остали богослужбени чини и издавање наредаба у погледу општег и посебног богопоштовања у смислу основних богослужбених установа Православне цркве;
 • надзирање и старање да се у строгости чувају свети апостолски, саборни и отачаски канони, свештена предања и обичаји који су освећени васељенском црквом и да се не би од тога у чему одступало или ново шта „увађало“;
 • одобравање штампања књига одређених за општу употребу;
 • надзирање садржаја књига, часописа и слика које су штампане у Књажевини или у иностранству и донесене у Књажевину, а тичу се вјере и намијењене су на употребу младежи или свештенства;
 • просуђивање о томе кад се открију светитељске мошти или чудотворне иконе и рјешење какво се поштовање има одавати тим моштима или иконама;
 • надзирање да се свете цркве, манастири, гробља и уопште освештане зграде достојну поштују и да се сачувају од сваке профанације, а тако исто да не буду профанацији изложени свети крстови, свете мошти, свете иконе и сви они освештани предмети који су намијењени богослужењу;
 • надзирање и старање о хришћанском моралу у народу и издавање окружних синодских посланица са поуком о строгом чувању и испуњавању вјерских и црквених дужности према каноничким прописима Православне цркве;
 • надзирање о томе да не би који иновјерац наносио „вриједа“ Православној цркви и поткопавао основе православне вјере средством усменог или писменог иновјерног учења, или иначе ма којом било врстом прозелитизма;
 • издавање наредаба за уздржавање опште духовне дисциплине међу клиром, а посебно у погледу спреме кандидата за свештенички чин, у погледу вршења од стране свештенства свештеничког позива у служби учитеља вјере и морала, стројитеља светих тајни и руковођача народа у религиозно-моралном животу;
 • издавање правила по којима се морају калуђери да владају, какву спрему морају да имају прије него што ће ступити у чин и уопште правила о манастирском животу;
 • издавање правила по којима имају епархијске консисторије да управљају епархијским пословима, и то у смислу позитивних црквених и државних прописа;
 • претресање питања по православном црквеном праву која се у Митрополији истакну и изравњање спорова који су се случајно кроз то истакли;
 • слушање извјештаја које подносе Светом синоду епархијске консисторије о свом раду кроз дотичну годину;
 • испитивање лица које је изабрано за архијереја да ли је достојно епископске хиротоније и издавање томе лицу односне синодске грамате.

Спољашњи послови

Спољашњи послови Светог синода:12)

 • одређење обласних граница сваке епархије;
 • оснивање нових или укидање старих манастира;
 • ванредни црквени празници, особито кад се има то светковати у „работне дане“ или ван храма;
 • питања о учевним заводима за свештенство и о добротворним јавним заводима;
 • дозвола за купљење у народу прилога за градњу које нове цркве, манастира или добротворног црквеног завода, или за помагање какве задруге са црквено-просвјетним карактером;
 • бирање три свештена лица која ће се предложити књазу да једнога од њих именује на викантну архијерејску столицу у Књажевини;
 • бирање архимандрита Цетињског манастира и архимандрита Острошког манастира;
 • рјешење о томе, када се истакне неопходност ставити у пензију митрополита или епископа;
 • расправљање питања о случајном неспоразуму између грађанске власти и црквене власти у погледу права Православне цркве и јерархије и у погледу имунитета светих мјеста и личног имунитета свештених лица.

Судска власт

Унутрашњи послови Светог синода судског карактера:13)

 • у питањима строго црквеним имао је врховну јурисдикцију над свим свештенством Митрополије без разлике чина;
 • као врховна судска власт, у споровима чисто црквеним и у дисциплинарним стварима свештеничких лица, дјеловао је као суд или прве или друге инстанце;
 • ревидирао, потврђивао или преиначавао је пресуде које му је надлежна консисторија по службеној дужности подносила;
 • издавао је рјешења кад се надлежна консисторија двоумила о казни која би се имала наложити дотичном свештеном лицу за учињену кривицу;
 • давао је мишљење кад би се једно свештено лице, осуђено на свргнуће, обратило молбом књазу за помиловање;
 • надзирао је да ли се извршавају законски прописи кад би неко свештено лице било оптужено за грађански преступ;
 • надзирао је да ли се извршавају законски прописи кад би се једно свештено лице морало да „прикаже“ грађанском суду.

У унутрашње послове из надлежности Светог синода спадала су и брачна питања.

Сродни чланци

1)
До проглашавања Никољданског устава (1905) улогу књажеске владе је имао Државни савјет
2)
Устав је изворно проглашен под називом Закон о уређењу Духовног савјета
3)
Свети синод се у Никољданском уставу спомиње под називом Архијерејски сабор
4)
Књажевина Црна Гора је 1910. проглашена за Краљевину Црну Гору
5)
Чланови 10. и 12. Устава Светог синода у Књажевини Црној Гори (1904)
6)
Чланови 11, 13. и 14. Устава Светог синода у Књажевини Црној Гори
7)
Чланови 6. и 7. Устава Светог синода у Књажевини Црној Гори
8)
Свети синод Краљевине Црне Горе, број 1169, Цетиње, 16. децембар 1918.
9)
Чланови 15, 17. и 22. Устава Светог синода у Књажевини Црној Гори
10)
Чланови 25. и 26. Устава Светог синода у Књажевини Црној Гори
11)
Члан 18. Устава Светог синода у Књажевини Црној Гори
12)
Члан 21. Устава Светог синода у Књажевини Црној Гори
13)
Члан 19. Устава Светог синода у Књажевини Црној Гори
Штампање