Корисничке алатке

Алатке сајта


свети_архијерејски_синод_српске_православне_цркве

Свети архијерејски синод Српске православне цркве

Свети архијерејски синод Српске православне цркве (Син. СПЦ), највиша извршна [управна и надзорна] власт у Српској православној цркви. Првостепени је суд за несугласице и кривице архијереја.

Предсједник Светог архијерејског синода је патријарх српски.

Састав

Свети архијерејски синод састављају патријарх (као предсједник) и четири епархијска архијереја (као чланови).

Чланове Светог архијерејског синода бира Свети архијерејски сабор на двије године и то сваке године по двојицу. Синодске сједнице се одржавају у ужем саставу са два члана под предсједништвом патријарха и у ширем саставу са пуним бројем чланова.1)

Свети архијерејски синод одлучује, под предсједништвом патријарха, о редовном и ванредном сазиву Светог архијерејског сабора. Свети архијерејски синод доноси своје одлуке једногласно или већином гласова. При једнакој подјели гласова одлучује глас предсједника.2)

Дјелокруг

Свети архијерејски синод:3)

 • одржава догматско и канонско јединство и сталну везу са осталим православним црквама;
 • чува и брани чистоту учења православне цркве о вјери и моралу, сузбија свако неправилно учење, вјерске и моралне предрасуде, празновјерице и штетне обичаје;
 • стара се о ширењу православне вјере и руководи пословима унутрашње и спољашње црквене мисије;
 • стара се о зближавању и уједињењу хришћанских цркава;
 • оцјењује, одобрава и према нахођењу награђује уџбенике вјеронауке и књиге вјерско-моралне садржине уопште;
 • бди над животом и радом богословских и монашких школа, установа и завода за спремање и васпитање кандидата за све црквене службе; бира наставничко и васпитачко особље и стара се за њихову спрему, поставља га и разрјешава од дужности;
 • стара се за унапређење црквене књижевности; бира стипендисте за изучавање појединих предмета и одређује награде за писце;
 • бира уредника и управља службеним листом Српске православне цркве и другим званичним издањима;
 • руководи пословима око превода и издавања Светог писма, дјела светих отаца и радова васељенских и помјесних црквених сабора;
 • бди да се свете тајне најтачније врше и одржава благољепије, правилност и једнообразност у вршењу црквеног богослужења;
 • оцјењује и издаје богослужбене књиге и њихове преводе;
 • оцјењује и одобрава израду икона за црквену и приватну употребу;
 • издаје упутства за градњу светих храмова и манастира;
 • даје упутства за израду црквених утвари, одежда и осталих црквених потреба;
 • стара се о једнобразности и усавршавању црквеног појања, оснива и надзире појачке школе;
 • стара се о чувању светих моштију светаца, о иконама и о другим свештеним предметима;
 • стара се о црквеној умјетности, црквеним умјетничким споменицима, старинама и црквеним музејима;
 • даје објашњење по прописима у спорним питањима о црквеном браку и штити светињу црквеног брака;
 • води бригу о црквеним добротворним и васпитним заводима и установама;
 • води надзор над радом архијереја;
 • води бригу о удовим епархијама и поставља администраторе епархија;
 • даје чин архимандрита и напрсни крст протојерејима, на писмени образложен предлог епархијског архијереја;
 • рукује црквеним фондовима и задужбинама (закладама) које су његовој управи повјерене;
 • стара се да се однос Цркве и државе и интерконфесионални односи у смислу закона тачно и без штете по Православну цркву одржавају;
 • припрема дневни ред и спрема предлоге за Свети архијерејски сабор и извршава његове одлуке;
 • образује одборе (секције) стручних лица ради припремања градива за рад свој и Светог архијерејског сабора;
 • бира у споразуму са патријархом чиновнике и канцеларијско особље своје и Великог црквеног суда;
 • предлаже на одобрење Светом архијерејском сабору свој пословник;
 • расправља све сукобе о надлежности црквенојерархијских власти уколико Уставом није друкчије наређено;
 • води врховни надзор над радом удружења свештенства мирског и монашког реда, као и свих других удружења која раде на корист вјере и Православне цркве;
 • проучава извјештај Великог црквеног суда и спроводи га Светом архијерејском сабору с мишљењем и предлогом;
 • подноси годишњи извјештај о своме раду Светом архијерејском сабору;
 • коначно рјешава о оснивању, спајању и раздруживању манастира;
 • врши и све друге послове по овом Уставу које му Свети архијерејски сабор нарочито повјери;
 • суди у првој инстанци:
  • међусобне несугласице архијереја;
  • канонске кривице архијереја;
  • дисциплинске службене кривице својих органа и пресуђује њихове размирице;
 • суди у последњој инстанци дисциплинске кривице наставног особља духовних школа.

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Члан 58. Устава Српске православне цркве (1957)
2)
Чланови 59. и 60. Устава Српске православне цркве
3)
Члан 70. Устава Српске православне цркве
свети_архијерејски_синод_српске_православне_цркве.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/25 21:58